Joomla!Normunda Beļska jaunā dzejas grāmata bērniem “Vectētiņa brīnumu lāde”

Normunda Beļska jaunais bērnu dzejas krājums “Vectētiņa brīnumu lāde” tapis neilgā laika posmā un to autors veltījis mazdēlam Tomasam Kristoferam, kurš kopā ar mammu Annu un tēti Agri šobrīd savas bērnības dienas pavada netālajā Sējas novadā zemnieku saimniecībā “Priežkalni”. Dzejas rindās mijas paša autora piedzīvotais bērnībā, tālie atmiņu mirkļi savijas ar mūsdienām un kultūrvēsturiskajām vērtībām, tautas tradīcijām, latvisko dzīves ziņu, kura mums katram palīdz dzīvot un mīlēt šo zemi. Grāmatas ievadā autors raksta: “... notikumi, cilvēki, parādības, viss, kas man deva prieku, lai šobrīd Tev, manam mīļajam mazdēliņam Tomasam Kristoferam, varētu atvērt savu vectētiņa veco brīnumu lādi un pastāstīt par piedzīvoto, sastaptiem cilvēkiem, šo brīnumaino Dieva radīto pasauli.
 Cena 10.48 Eur  pirkt

Izdota grāmata Gunārs Astra. Sirdsapziņas cietumnieks, autore Baiba Šāberte

“Informācijas bads padara cilvēku par nespējīgu veidot pareizus spriedumus, nolemj viņa domāšanu atrofijai — ja domāšana vispār pagūst kaut cik attīstīties. Cilvēks ar atrofētu domāšanu ir nepilnvērtīgs, pazemots cilvēks, viņš ir manipulācijas objekts, rotaļlieta, vergs. Cilvēkam ir jāzina, lai būtu par kaut ko stingri pārliecināts. (..)
Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs, tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot.  
Mūsu tauta ir daudz cietusi un tādēļ iemācījusies un pārcietīs arī šo tumšo laiku.”

      No Gunāra Astras pēdējā vārda 
LPSR Augstākajā tiesā 
1983. gada 15. decembrī
 Cena 15.77 Eur  pirkt

Iznākusi dzejas grāmata divās valodās "Es skaitīju un nonācu pie VIENA", Imanta Ziedoņa dzeja, Valda Bisenieka atdzejojums

Sadarbībā ar  Radošās Eiropas  atbalstu, Austrijas izdevniecību "Wieser" un Imanta Ziedoņa fondu "Viegli"  ir iznākusi Imanta Ziedoņa dzejas izlase "Es skaitīju un nonācu pie viena". Krājums ir bilingvāls - latviešu un vācu valodā. Atdzejotājs -  Valdis Bisenieks.  
Šo dzejas izlasi pēc draugu pamudinājuma sakārtojis pats Imants Ziedonis un  to  bija  iecerējis kā vienotu veselumu. Valdis Bisenieks arī saglabājis dzejnieka kārtojumu. Izlasē iekļauti dzejoļi, kas radīti laika posmā no 1968. līdz 1994. gadam. 
Dzejas un lūgšanas - rakstīts  krājuma titullapā. Izcilais latviešu dzejnieks Imants Ziedonis, līdzīgi atdzejotāja Valda Bisenieka latviski tulkotajam J. V. Gētes Faustam, iziet cauri daudzu atziņu lokiem un nonāk pie Viena – kas ir gaismā un mīlestībā piepildīts laiks. Dzejnieks ir apliecinājis latviešu valodas (kas ir viena no vissenākajām dzīvajām indoeiropiešu valodām pasaulē) poētisko skaistumu un filosofisko dziļumu.

Izcilais latviešu dzejnieks Imants Ziedonis, līdzīgi atdzejotāja Valda Bisenieka latviski tulkotajam J.V.Gētes Faustam iziet cauri atmiņu lokiem un nonak pie VIENA - kas ir gaismā un mīlestība piepildītais laiks, Cilvēks ir piederīgs gan realitātes horizontalei, gan garīgajai vertikālei, par kuru atgādina un kuru apliecina Imanta Ziedoņa poetika, jo ikviens mūsu lēmums ir "vertikāls".

Iveta Šimkus
dzejniece un filozofe
 Cena 11.79 Eur  pirkt

Frizūru veidošanas pamattehnika, autore Ludmila Fjodorova

Autore ir absolvējusi Rīgas Stila un modes tehnikumu, savu meistarību apliecinājusi Amatniecības kamerā, tagad profesionāli darbojas frizieru-modelētāju, frizieru-stilistu un vizuālā tēla stilistu sagatavošanā.
Modes tendences mainās, parādās jauni matu ieveidošanas un kopšanas līdzekļi, bet klasiskie darba paņēmieni paliek nemainīgi. Izveidot pareizu frizūras formu, piešķirt noskaņojumu un radīt kopiespaidu — tas ir sekmīga darba pamats un ķīla.
Izdevums paredzēts gan profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem friziera profesijas pamatu apguvei, gan skolotājām, gan frizieriem-stilistiem. Grāmatā iekļauta plaša un vispusīga informācija, kas ļauj frizieriem patstāvīgi strādāt, izvēršot piedāvātās tēmas atbilstoši savām interesēm, radošajām spējām un fantāzijas lidojumam.
 Cena 9.17 Eur  pirkt

Pāvesta svētība Latvijai, sastādītājs Juris Vectirāns

Tuvojas laiks, kad Latviju apmeklēs un savu svētību mūsu tautai dos pāvests Francisks. Mēs gaidām šo tikšanos ar ticību, mīlestību un cerību. Visiem, arī man, tik gaišā, siltā un mīļā atmiņā ir garīgi un dvēseliski bagātās dāvanas, ko saņēmām no pāvesta Jāņa Pāvila II viņa vizītes laikā Latvijā pirms 25 gadiem. Tās mūs stiprinājušas visu aizvadīto laiku un dos spēku arī turpmāk. 
Taču bagātīgas dāvanas uzliek zināmus pienākumus to saņēmējam. Tāpēc es uzskatīju par savu pienākumu godināt Svēto Jāni Pāvilu II, apkopodams cilvēku atmiņas un dokumentus, kas mums atgādina par pāvesta viesošanos mūsu Māras zemē Latvijā.

 Juris Vectirāns,
brigādes ģenerālis (R)
 Cena 15.72 Eur  pirkt

Mazliet modes un svaiga gaisa, autore Nora Skara

Ja darbs ir izdevies un abas puses apmierinātas — tā man ir vislielākā gandarījuma sajūta.
Nora Skara


Nora Skara liecina, ka plašajai un daudzpusīgajai skaistuma un mākslas pasaulei sievietes “apdāvinātība” vajadzīga vairāk kā jebkad. Kultūras darbība taču iesaista visu personu, iesaista savstarpēji papildinošo jūtīgumu no vīriešiem un sievietes puses, kas harmonizētos ar neizskaidrojamu, dievišķo noslēpumu sfēru. Lai šie aspekti paplašinās šīs grāmatas lasītājiem, ejot ceļu pie sevis, uzturot un izplatot skaistumu sevī un apkārtējā vidē, patiesā mīlestībā un sadraudzībā.
Pr. Pauls Kļaviņš, Dr. theol.

Ar grāmatas autori esam pazīstamas jau sen, no Liepājas mākslas skolas laikiem. Iepazīstoties ar Noras piedāvāto grāmatu, redzu, ka viņa vēlas uzrunāt jebkuru citas profesijas pārstāvi, lai atrastu ceļu pie sevis. Saturiski tiek piedāvāti dažāda satura materiāli — par ģērbšanās kultūru, stilu, krāsām un sevis novērtēšanu, lai radītu sev, tikai sev atbilstošu ģērbšanās stilu. Lai šī grāmata attīsta katras sievietes intuīciju sevis pilnveidošanā.
Velga Hānberga
 Cena 9.17 Eur  pirkt

Piemares vējos

Senajā kuršu Piemarē, tāpat kā citur, rit jaunlaiku tehnoloģizētā dzīve. Bet te joprojām pūš arī radoši vēji. Kā jūra nes krastā dzintaru, tā radošie vēji atpūš te jaunus dzejoļus, te visādus stāstus.
Rakstnieku ģilde Kurzemes piekrastes smilšainajā krantē turas atspērusies un ik pa laikam rāmā garā uztapina kādus literārus krāšņumus. Un kā jau iracionālā radošumā — līdzās vērtumiem gadās arī pa brāķa gabalam. Bet rakstnieki un vienkārši rakstītāji nenoskumst un asina savas rakstāmspalvas jaunu šedevru radīšanai, ko laist tautās.
Lai čakli saradītais neietu zudībā, lai kaut simboliski samērotos spēkiem un lai mākslinieciskā enerģija izstarotu trejdeviņkārtīgā spēkā, periodiski top liepājnieku, piemariešu, literārie kopkrājumi. Liepājas pusē savus radošo darbu žurnālus, izlases un almanahus veidojuši gan vairāku skolu audzēkņi un Liepājas Universitātes studenti, gan dažādu konfesiju kristīgie dzejdari un literātu un mūziķu kluba “Helikons” dalībnieki, gan, protams, Rakstnieku savienības Liepājas nodaļas biedri un citi ar literatūru apsēstie. Līdz šim jau iznākuši dzejas kop­krājumi “Vētru strīpa” (2001) un “Krizdoļu ķocis” (2004), kā arī dzejas, prozas un drāmas apkopojums “Liepājnieku smilšu rausis” (1999). Publicētas divas liepājnieku literāro jaundarbu izlases “Ar sakņu sajūtu vējā” (2007; 2008). Izdots daudzvalodu dzejas krājums “Baltijas vējš” (2010).
Grāmatas “Vētru strīpa” priekšvārdā viens no tās redaktoriem dzejnieks Olafs Gūtmanis atgādina it kā elementāri vispārzināmo, bet nereti aizmirsto, ka latviešu literatūra top visos Latvijas novados, nevis tikai Rīgā vien:
“Platā un dziļā “dzejas Daugava” tek cauri Rīgai, tā pārstāv latviešu literatūru arī Baltijas jūrā un pasaules okeānos. Taču šo liktens upi baro arī pietekas un sīkās straumītes, kas ievijas dižajā plūsmā. (..) Nebīstoties kļūt par mākslīgi izraktu novadgrāvi, šī Kurzemes puses pieteka, cerams, aizsniegs arī “dzejas Daugavas” plašos un dziļos ūdeņus.”
Līdzīgas cerības un līdzīgs attaisnojums ir arī jaunajam kopkrājumam. Latviešu kultūras spēks vienlīdz nomanāms kā tās specifiskajā identitātē, tā arī daudzveidībā. Daudzveidība ar visplašāko tematisko, stilistisko un žanrisko izvērsumu uzskatāma par vienu no svarīgākajiem literārā procesa raksturotājvārdiem Latvijas val­stiskuma 20.–30. gadu posmā. Pēc tās maksimāli jātiecas arī atjaunotās nacionālās valsts apstākļos.
Dienvidkurzeme allaž bijusi viens no latviešu literārā procesa epicentriem. To dažādos laikperiodos pierādījuši Jēkabs Janševskis un Andrejs Kurcijs, Mirdza Ķempe un Alberts Caune, Egons Līvs, Jānis Peters, Olafs Gūtmanis, Ēriks Kūlis un daudzi citi.
Jaunajā krājumā iekļautie darbi rāda Liepājas un Lejas­kurzemes literāro ainavu, kāda tā konturējas 21. gad­simta otrās desmitgades nogalē. Šajā ainavā ieraugāmas dzīves un daiļrades pilnbrieda laika autoru stabilitāti apliecinošās kompozīcijas (Modris Zihmanis, Dzidra Šmite, Edvīns Tauriņš un Ēriks Kūlis, arī Brinda Ceriņa, Gunta Šnipke un Jana Egle), bet turpat līdzās — jaunāku literatūras censoņu mainīgās pasaules izjūtas vārdiskās gleznas. Krājuma darbu kopaina, gana raiba būdama, uzrāda gan spilgtākas virsotnes, gan potenciālus iztrūkumus, starp kuriem minami arī lokālās tēlainības kolorīta nepietiekamība, novadnieciskās specifikas deficīts. Toties lasītāju simpātijas varētu izpelnīties autoru un viņu varoņu tik niansēti dažādās dvēseļu portretu intīmās atklāsmes.
Grāmatas tekstos pulsē neizskaistināta dzīve dažādās noskaņu krāsās un daudzveidīgās stila niansēs. No na­turāl­reālisma līdz groteskai, no romantiska lirisma līdz totālam Tauriņsirreālismam. Teksti ar sirsnību un sentimentu, ar ironiju un humoru, ar drūmiem toņiem un pat apokaliptisku dramatismu (Dace Metēja: “dievs pasauli šķīsta/ ar letālām lietus lāsēm”). Arī — lauskās ­sa­plīsusi dzīve. Bet, par laimi, — arī ar cerībām un iespējām no lauskām darināt skaistu mozaīku. Arī viss pie­mariešu krājums ir kā daudzkrāsu mozaīka, kā raibs kurzemnieku lupatdeķis. Gan dzeja un proza, gan dzejiska proza un proziska dzeja.
Krājuma veidotāji novēl skaistus satikšanās brīžus lite­ratūrā un, cerams, arī emocionālu bagātināšanos.
Lai pūš Piemares literārie vēji! Bet: “Dod, Dieviņ/ Vējiņam pūst/ Bet nekad tik stipri/ Ka aizpūš mani/ No Kurzemes” (Gunita Boka)!
 Cena 13.10 Eur  pirkt

Manam bērnam patīk bērnudārzs, autore Anna Bikova

Kā sākt bērnudārza gaitas pēc iespējas mierīgi, bez asarām un pārdzīvojumiem? Grāmatas autore ir kā gids jaunajā ceļā uz bērnu-
dārzu, iedrošinot, izglītojot un atbildot uz visdažādākajiem vecāku jautājumiem par adaptāciju bērnudārzā.

Kā pārvarēt savas šaubas un vainas sajūtu, palaižot mazuli dārziņā? Kā saprast, vai viņš jūtas labi, un ko darīt, ja mazulim bērnudārzā nepatīk? Kāpēc dažādi bērni atšķirīgi iejūtas vienā un tajāpašā grupiņā? Daudzas grāmatā paustās idejas var attiecināt arī uz citām dzīves jomām, kur notiek bērna pielāgošanās jaunā vidē.

Grāmatas autore ir mamma, ģimenes psiholoģe un pati strādājusi dārziņā, un tieši tā viņa raksta — no dažādiem skatu punktiem, izprotot gan mazuļa, gan vecāku vajadzības un iedrošinot pieaugušos — bērns var iejusties bērnudārzā, ja mēs viņam maigi, bet noteikti palīdzam.

Diāna Zande (dr.psych., mg.art.),
kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite

 Cena 9.32 Eur  pirkt

"Jumavas" klasikas sērijā iznācis somu autora Maiju Lasilas darbs "Pēc sērkociņiem"

Apgādā "Jumava" klasikas sērijā iznākusi Maiju Lasilas grāmata "Pēc sērkociņiem". No somu valodas tulkojis Jānis Plotnieks.
"Savos humoristiskajos darbos Maiju Lasila pa lielākai daļai tēlo Somijas lauku dzīvi, tikai atsevišķos gadījumos pieskardamies pilsētai. Arī stāsta "Pēc sērkociņiem" galvenie varoņi ir kāda klusa, pusaizmirsta Somijas nostūrīša iedzīvotāji - zemnieki. Viņu mazās saimniecības cita no citas atrodas kilometriem tālu, un visi sakari ar ārpasauli izbeidzas nelielajā Jokas pilsētā, kas īstenībā līdzinās ciemam.
Lauku dzīves vienmuļībā un garlaicībā veikli pļāpātāji un lielībnieki rada vineticamākos stāstus, attēlo nebijušus, toties brīnumainus notikumus un izplata visneiedomājamākās baumas. Tādā veidā arī rodas un izaug vesela leģenda par Vatanenu un Ihalainenu..." Jānis Plotnieks
 Cena 9.32 Eur  pirkt

Apgādā "Jumava" iznācis Jeļenas Mihalkovas detektīvs "Indīgais maigums"

Ak, mīļā bērnība, jaukie skolas gadi! Bezrūpība, pirmā mīlestība, labākās draudzenes uz mūžu… Nekā nebija! Ja jūsu klasē bijusi vispāratzīta skaistumkaraliene, viņas “galma” dzīve nebija diez ko salda. Rit gadi, jūs maināties, bet atmiņas par skolas laika pazemojumiem joprojām sāp kā smalka skabardziņa. Īpaši, ja pāridarītāja arī tagad ir glīta, veiksmīga un laimīga. Jūsu vēlme atriebties, sabradāt viņas dzīvi, kā viņa savulaik iznīcināja jūsējo, paceļ savu čūskas galvu. Galvenā skaistule Sveta Rogozina sapulcē bijušās klasesbiedrenes uz tikšanos astoņpadsmit gadus pēc skolas pabeigšanas. Kāpēc? Atvainoties? Palielīties ar bagātību? Vēlreiz paņirgāties? Taču viņas bijušie upuri ir pieauguši, viņas ir gatavas pretoties, un negaidīti Sveta tiek atrasta nogalināta savā viesnīcas numurā…
Privātdetektīvi Makars Iļjušins un Sergejs Babkins palīdzēs atšķetināt noziegumu kamolu, kura pavediens iesniedzas dziļā pagātnē, “11 A” klases pēdējā skolas gadā.

 Cena 13.31 Eur  pirkt