SIA LIEGRA dalība Eiropas Savienības struktūrfonda un Kohēzijas fonda projektā

nSIA LIEGRA kopā ar sadarbības iestādi CFLA izstrādā projektu Nr. 8.3.1.2/19/A/015, Digitālie mācību un metodiskie līdzekļi kustību rotaļās un spēlēs, sporta spēlēs un vienspēlēs “Veselības un fiziskās aktivitātes”mācību jomā. “Skola 2030” ietvaros. 1) Sākot no 2019.gada 19.novembra līdz 2020.gada 30.janvārim ir uzsākta projekta vadība, organizēta līgumu noslēgšana. Uzsākta projekta finanšu un grāmatvedības nodrošināšana projekta vajadzībām. Izveidota satura ekspertu komanda. 2) Ir izstrādāts digitālais mācību metodiskais līdzeklis 1.-3.klasei “Veselības un fiziskas aktivitātes” mācību jomā.n3) Uz 2020.gada 1.jūniju ir izstrādāts DML saturs 4.-9. Klasei. Izstrādātais DML sevī ietver trīs digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas „Veselības un fiziskās aktivitātes” mācību jomā jaunā mācību satura ieviešanai pamatizglītības pakāpei. 4) Tiek uzsākts darbs pie DML satura vizuālizācijas – attēli un video.n

0

Jūsu grozs