Iznākusi grāmata “Writings from The Source” – katram cilvēkam nozīmīgu zināšanu apkopojums

Ir bijuši nepieciešami vairāk kā divdesmit gadi, lai grāmata “Writings from The Source” tiktu publicēta. Šajā grāmatā ir zināšanas, kas transmisijas ceļā tikušas nodotas no Visaugstākā Avota (The Source) caur Pavadoņiem (Guides). Tās ir visvērtīgākās zināšanas, kas tiek nodotas visas cilvēces rīcībā.

Šī nav reliģiska grāmata, un tā neatsaucas uz kādu konkrētu reliģiju vai ticību. Pirmā grāmata “Writings from The Source” sastāv no transmisijām, kas tikušas nodotas no 1999. gada oktobra līdz 2022.gada janvārim. Otrā, šobrīd topošā grāmata, sastāv no transmisijām, kas nodotas laika posmā līdz 2003.gadam. Esam pārliecināti, ka tās sniegs jums norādes, lai izprastu šīs dzīves nolūku uz zemes.

Grāmatas autore Patrīcija Braisa patiesībā uzskatāma par “saziņas kanālu ar Avotu” (Channeling), ne šīs grāmatas autori. Viņa tikusi izvēlēta, lai nodotu šīs zināšanas katram, kurš meklē atbildes par savu misiju dzīvei uz zemes. Patrīcija nodibināja saiti ar Pavadoņiem, esot Dziedniece un mācoties klausīties. Viņa mēdza rakstīt “ceļavārdus” saviem draugiem un kolēģiem, kad tiem tādi bija nepieciešami, vai tie bija zaudējuši savus mīļos. Ar laiku tā kļuva par regulāru nodarbi.

Man vairākkārt tika doti padomi šīs zināšanas nodot tiem, kas sākuši savu “atmošanās” ceļu un interesējas par savas dzīves mērķi. Šīs ir zināšanas, kas uzrakstītas vienkāršā, viegli uztveramā veidā. Man ir prieks piedāvāt jums šo darbu, cerībā, ka tas sniegs dažas no Dzīves atbildēm”, Patrīcija Braisa.

Šis ir grāmatas “Writings from The Source” pirmizdevums un tā publicēta autores dzimtajā – angļu valodā. Grāmatas sagatavošanas procesā tekstā veiktās izmaiņas ir minimālas un pieraksti ir saglabāti tādi, kādi tie bijuši to tapšanas brīdī. Grāmata sastāv no vairākām nodaļām, un katrs no ziņojumiem tiek nodots nesaistīti, tādējādi dodot iespēju lasītajam viegli orientēties starp tiem. Katra nodaļa sadalīta paragrāfos, lai padarītu zināšanas vieglāk uztveramas. Nodaļas sakārtotas hronoloģiskā secībā, sākot no pirmajām transmisijām.

Grāmata pieejama iegādei grāmatnīcās visā Latvijā, kā arī internetveikalā jumava.lv

0

Jūsu grozs