”Inčukalna novads”

Inčukalna novadā kopā ar Vangažu pilsētu no 2009. gada aizvadīts brīnišķīgs laiks. Tas ir kā ģimenē — paskatīties ar patiesu prieku arī uz atšķirīgo. Šajā laikā ir paveikti lieli darbi un iepazīti brīnišķīgi Vangažu pilsētas cilvēki, kuri, neskatoties uz administritatīvo reformu, paliks vienmēr kā savējie.

Man kā lielākā un tuvākā Vangažu pilsētas vērtība sajūtās ir Ilze Kopmane un viņas adītie cimdi, brīnisķīgā un daudznacionālā Vangažu kultūras nama saime un izglītības iestādes, baptistu draudze un arī tiltiņš pār Straujupīti ar pīļuku saimi. Paldies jums, vangažnieki, par laiku, kurā kopā plecu pie pleca strādājām. Bet nekas jau nebeidzas, nu būsim vistuvākie labie kaimiņi.
Inčukalna pagastam ir sena un bagāta vēsture, savukārt Vangažu pilsētu sāka celt vienlaikus ar dzelzsbetona rūpnīcu 1957. gadā. Vēl pirms tikai dažiem gadiem daudzas vietas gan pilsētā, gan ārpus tās izskatījās nesakoptas, bet šodien tās ir skaistas: renovētas dzīvojamās mājas, bruģētas ielas, soliņi atpūtai, sastādītas puķes un kociņi, mazajiem pieejami spēļu laukumiņi, nedaudz lielākiem jau moderni sporta stadioni. Šodien sakopts izskatās viss Inčukalna novads, sākot no Straujupītes krastiem Vangažos līdz Gaujas ciematam un no tēlainā Aleksandra parka Inčukalna sirdī līdz pastaigu takai pie Medību pils. Inčukalna novads un Vangažu pilsēta šajos pēdējos 11 gados ir kļuvusi par iecienītu vietu jaunajām ģimenēm, kas pārceļas uz pastāvīgu dzīvi šeit, jo mums ir viss, kas vajadzīgs, lai dzīvotu un strādātu veselīgā vidē. Un es ticu, ka tā būs arī nākotnē.
Jautrīte Siliņa,
Inčukalna novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja,
Inčukalna pagasta Griķu ciema iedzīvotāja
0

Jūsu grozs