Joomla!Apgāda ''Jumava'' jaunums - ''Ķeguma Novads''

     Sadarbībā ar AS ''Latvenergo'' un Ķeguma novadu apgādā ''Jumava'' tapis krāšņs albums ''Ķeguma novads''. Sākotnēji drosmīgo ieceri izdevās īstenot ar kvalitātes zīmi. Projektā piedalījās plašs fotogrāfu loks, taču īpašs akcents grāmatā ir fotomeistara Kristapa Selgas foto, kurš ar dronu iemūžināja elpu aizraujošus foto no gaisa. Apgāda ''Jumava'' vadītājs, Juris Visockis
 Cena 16.03 Eur  pirkt

Līvāni toreiz un tagad

Jūsu rokās ir Līvānu vēsturē pirmā šāda apjoma un satura grāmata par Līvāniem. Sagaidot Latvijas simtgadi, mēs dāvinām saviem novadniekiem un pilsētas viesiem šo unikālo iespēju — atskatīties tūkstoš gadu tālā senatnē un, pavedienu pa pavedienam to šķetinot, aizceļot līdz mūsdienām. Šķirot lappusi pēc lappuses, lasot un vērojot gadu gaitā iemūžinātos foto mirkļus, ieraudzīt neticamas pārmaiņas, ko radījis laiks un cilvēki. Izdzīvot pilsētas sāpju un prieka gadus. Iepazīt Līvānu patieso būtību. Uzzināt, kā notikusi evolūcija no vienkāršas tirgotāju un amatnieku apmetnes Dubnas upes krastā pirms vairāk nekā 1000 gadiem līdz pilsētai ar reģionālās attīstības centra statusu. Varbūt kāds, izlasot šo grāmatu, ieraudzīs Līvānus pavisam citām acīm, uzzinās to, par ko nav pat apjautis. Varbūt kāds iepazīs un iemīlēs Līvānus. Varbūt kāds iemīlēs tos vēl vairāk nekā iepriekš. Mēs, grāmatas veidotāji, ceram, ka tā notiks. 

Bērzs. Latvijas finieris, autors Ēriks Hānbergs

Upes plūdumu uz jūru vairo mazo strautiņu straumes. Klanu varenība balstās smilšu graudiņu miriādēs. Meža šalkoņas simfoniju veido neskaitāmu lapu čuksti. Salīdzināt var bezgalīgi - katrs lielums vienmēr būs mazāku daļu summa. Arī Bērzu programma ir kopīgi veidots veselums, par kuru vienlīdz liels paldies pienākas ikvienam tās dalībniekam. Spilgts meža nozares sadarbības apliecinājums, kur "Latvijas finierim ir bijis tas gods būt dažādu jomu speciālistu kopā pulcinātājam. Liels paldies sabiedrībai par mūsu kopīgās ierosmes uzklausīšanu un noticēšanu bērzam kā mērķtiecīgi audzējamai un saimnieciski nozīmīgai koku sugai Latvijas mežsaimniecība. Tas ir lielākais rezultāts - katram ainavā pamanāms, novērtējams. paldies grāmatas autoram, kurš ikdienā dzīvojis līdzi šiem procesiem un radījis Bērzu programmas stāstam šādu emocionālu ietērpumu. Mēs ticam, tā ir tikai pirmā daļa. Turpinājumus rakstīs Latvijas nākamās paaudzes. Uldis Biķis AS "Latvijas Finieris" padomes priekšsēdētājs
 Cena 21.49 Eur  pirkt

Anšlava Eglīša meklējumos, autore Māra Ozola

Grāmata “Anšlava Eglīša meklējumos” ir par ceļu pie izkaisītajiem, izdzenātajiem, aizklīdušajiem tautas talantiem un gaišajiem prātiem. Grāmatā skartas vispārcilvēciskas vērtības. Tā raisa pārdomas par atbildību sabiedrības priekšā, par to, kādi ir mūsu ikdienas veikumi un — ko sēsim, to pļausim. Māra Ozola savā grāmatā izteiksmīgi atklāj, kā cilvēka darbs mūža garumā, šajā gadījumā talantīgā literāta Anšlava Eglīša radošā darbība, spēj atstāt būtisku iespaidu arī uz paaudzēm nākotnē, mainoties tām un līdz ar to izpratnei par kultūru.

Ķekavas novada personības, sastādītāja Dzintra Maļinovska

Grāmata ir veltīta Ķekavas novada personībām, Ķekavas novada ļaudīm Latvijas simtās dzimšanas dienas gadā. Paldies par viņu mūža ieguldījumu Ķekavas novada attīstībā, izaugsmē. Viens cilvēks to nevarēja paveikt, bet kopā tā bija iespēja redzēt būtisko, prast atrast, pulcēt ap sevi domubiedrus, līdzcilvēkus, strādāt komandā. Ķekavas novada iedzīvotāji, esiet laimīgi arī nākamajā simtgadē! Mīlēsim savu novadu, veidosim to krāšņu un pievilcīgu, cienīsim cits citu un novērtēsim katra darbu, tad viss izdosies! Lai jaunajā tehnikas un tehnoloģiju laikmetā, tā labirintos nepazūd cilvēks! Dzintra Maļinovska
 Cena 15.99 Eur  pirkt

Ogres novada kultūrvēstures pieminekļi

Katrā mūsu valsts novadā atrodas gan apzinātas, gan pagaidām vēl nezināmas vēstures liecības. Arī Ogres novads ir bagāts ar kultūrvēsturiskām vērtībām — gan ar senākiem un ne tik seniem laikiem saistītām; gan izpētītām un ierindotām kultūrvēsturisko pieminekļu sarakstā, gan tādām, par kurām ziņu ir maz vai pat nemaz un kuru izzināšana ir laika jautājums. Katram cilvēkam ir savas saknes. Latviešu tautai saknes ir Latvijas zemē, kurā savas pēdas ir atstājuši gan pamatiedzīvotāji, gan svešas ciltis un tautas. Latvijas zeme glabā daudz noslēpumu, un arheologiem, manuprāt, ir plašs darbalauks šo noslēpumu izzināšanā, papildinot latviešu tautas vēstures lappuses un savu vēstījumu nododot nākamajām paaudzēm. Mēs nedrīkstam no savas valsts un tautas vēstures neko izsvītrot vai ļaut pazust aizmirstībā. Arheologi un vēstures pētnieki dara ārkārtīgi nozīmīgu darbu, un ar šīs grāmatas izdošanu ikviens varēs daudz vairāk uzzināt par Ogres novada kultūrvēsturiskajām vērtībām. Egils Helmanis, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 Cena 18.68 Eur  pirkt

Simts stāstu par Lubānu

Latvijas valsts simtgades zīmē ceļu pie lasītājiem sāk gaidīta grāmata — “Simts stāstu par Lubānu”. Par ko tad tā stāsta? Par mūsu Lubānu, neparasto vietu Vidzemes malā un Latgales pierobežā, kas sevī uzņēmusi abu tradīcijas un skaistumu. Par baznīcas, skolas un kluba celšanu, par revolūcijām, kariem un pretošanos svešām varām. Par Aiviekstes rakšanu, mūsu ozoliem, zaļumballēm un ceļu uz Dziesmu svētkiem. Bet visvairāk — par stipriem, darbīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, kuri visos laikos palikuši uzticīgi savai zemei, savai dzimtajai pusei. Par bagātām dzīvēm, kas nav nodzīvotas tukši un veltīgi. Tā ir grāmata par spēku, kas noturējis un joprojām notur mūsu novadu. Paldies visiem rakstītājiem un grāmatas sastādītājiem, jūs esat paveikuši lielu darbu. Esmu pārliecināts — ies gadi, bet grāmata tiks atvērta atkal un atkal. Vērtīga un paliekoša liecība par sudraba ozolzīļu un zelta ozollapu Lubānu, kā to redzam mūsu novada karogā.   Tālis Salenieks, Lubānas novada domes priekšsēdētājs
 Cena 18.68 Eur  pirkt

Latvijas leģendas

Turpinot godināt Latvijas leģendas un svinot valsts simtgadi, apgāds Jumava; izdod jau astoto grāmatuLatvijas leģendu sērijā. Lepojamies ar to, ka mūsu valstī ir tik daudz leģendāru cilvēku par kuriem varamrakstīt vēl šodien.Grāmata lasītājiem ir pieejama gan cietajos, gan mīkstajos vākos. Mums, ja gribam būt diža tauta, kura jau tagad dzīvo skaistākajā vietā uz pasaules pie Baltijas jūras, unsavu vietu un valsti saglabāt, ir jābūt gudrai. Jo mazām tautām sava brīvība un neatkarība jāapliecina katrubrīdi no jauna. Tiklīdz mūsu kultūras griba kļūtu vāja, lielas tautas mūs asimilētu un izkausētu sevī.Šo kultūras gribu stiprina vietas, kur kultūra dzīvo. Tādēļ Latvijai un Rīgai vajag modernu koncertzāli unmodernu mūsdienu mākslas muzeju.Bet, lai šīs ēkas piepildītu ar garīgo satvaru, katru dienu ir jāuzņem filmas, jāglezno, jākaļ pieminekļi,jāveido performances, teātra izrādes un jāraksta.
 Cena 9.41 Eur  pirkt

100 pasta pieturu; fotogāfs Jānis Deinats

Šis ir vizuāls stāsts ar fotogrāfa acīm - par tiem pieturas punktiem, kurus, iespējams, jau drīzumā pazaudēsim ne tikai no acīm, bet arī no atmiņas. Mārcis Vilcāns, Latvijas pasta valdes priekšsēdētājs
 Cena 23.60 Eur  pirkt

Latvijas katoļu baznīcas

“Sagaidot Viņa Svētību pāvestu Francisku, kurš viesosies Latvijā ar mērķi stiprināt mūsu tautu ticībā un dot tai iedrošinājumu stāties pretī šā brīža izaicinājumiem, iznāk grāmata “Latvijas katoļu baznīcas”, kurā ir apkopoti dievnami no Liepājas, Jelgavas, Rīgas un Aglonas-Rēzeknes diecēzēm. Dievnami atgādina mūsu vēsturi, ticības liecinieku atstāto mantojumu, dievnami ir kā pieminekļi Dieva darbībai. Novēlu, lai šis izdevums ir kā labs ceļvedis ikvienam, kurš vēlas piedzīvot Dieva klātbūtni, ieejot tajā aprakstītajos dievnamos. Lai tas veicina mūsu tautas garīgo atdzimšanu!” Rīgas arhidiecēzes arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs
 Cena 32.77 Eur  pirkt
Page 1 of 11