Joomla!Daniels Sīgels "Prāts"

Cilvēka prāts ir mīkla un reizē izaicinājums. Daniels Sīgels savā grāmatā “Prāts”, izmantojot plašu zinātnisko pētījumu klāstu un ilgstošu psihoterapijas pieredzi, atklāj būtiskas likumsakarības, kas palīdz mums labāk saprast sevi, savu prātu un vietu pasaulē. Grāmatas vērtību vairo tas, ka tā palīdz apzināties, ko nozīmē veselīgs prāts, veselīgs cilvēks un sabiedrība; tā palīdz saprast, ka labestība un līdzcietība ir neatņemamas prāta un arī sabiedrības veselības pazīmes. Filozofs Valdis Svirskis Ceļu pie lasītājiem sāk ASV psihoterapeita, medicīnas doktora Daniela Sīgela grāmata “Prāts”. Tajā autors mēģina atbildēt uz jautājumiem — kas ir cilvēka prāts, kur tas atrodas un kā tieši tas strādā. Grāmata būs noderīga ikvienam, kurš vēlas labāk un dziļāk izprast savas emocijas, pamanīt problēmas, “sajust” fizisko un garīgo ķermeni. Bet D. Sīgels iet vēl tālāk — viņš mūs māca sevi ne tikai saprast, bet vajadzības gadījumā arī ārstēt. Izsakoties vienkāršāk — “tikt galā ar sevi”. Tāpat grāmata būs labs palīgs tiem, kuru tuvinieku vai draugu vidū ir cilvēki ar garīga rakstura problēmām. Fiziķis Juris Lorencs
 Cena 15.97 Eur  pirkt

Daniels Sīgels "Apzinātība"

Hārvardā medicīnas izglītību ieguvušā Daniela Sīgela grāmata apraksta cilvēka emociju pasauli, psihoterapiju un neirozinātņu izpratni par prāta darbību. Grāmata būs interesanta praktizējošiem psihoterapeitiem, jo iekļauj modernākās neirozinātņu teorijas, kā arī tiem, kuri interesējas par neiropsihoanalīzi vai vienkārši vēlas, lai viņu paustais nebūtu pārāk pseidozinātnisks. Grāmata būs saistoša arī inteliģentam lasītājam neprofesionālim, kas interesējas par sevi un cilvēka prātu, emocijām, attiecībām ar citiem, kā arī vēlas būt mierīgāks un laimīgāks. Daniels Sīgels apraksta arī mūsdienu apzinātības prakses, kuras aktuālas visiem, kas aizrāvušies ar meditāciju vai vēlas to izprast no zinātnes viedokļa. Dr. med., RSU Psihosomatikas klīnikas virsārsts Artūrs Utināns
 Cena 10.36 Eur  pirkt

"Kosmoloģija un apziņa. Prāts un matērija"

“Ja prātā mājos miers un laime, arī ķermenī mitīs harmonija, bet, ja miera nebūs, vienmēr pastāvēs fiziska trauksme. Prāta patiesais miers nav atkarīgs no ārējiem apstākļiem. .. Mentālās apziņas laimes un ciešanu jūtām piemīt vairāk enerģijas un spēka nekā sajūtu apziņas radītajām laimes un ciešanu sajūtām. Viens no ceļiem, kā mazināt ciešanas un vairot laimes pārdzīvojumu, ir mentālā apziņā balstīts prāta treniņš. Mūsdienās daudzi zinātnieki ir ieinteresējušies par budisma prāta trenēšanas metodēm, jo tās ir cieši saistītas ar cilvēku psiholoģisko veselību un neirozinātni.” V.S. XIV Dalailama Grāmata ietver populāro un arī latviešu lasītājam pazīstamo V.S. XIV Dalailamas regulāri organizēto Prāta un Dzīves institūta austrumu un rietumu zinātnieku pieredzes apmaiņas konferenču materiālus. Pēdējā konference notika Dharamsalā 2011. gada decembrī.V.S. Dalailama uzsver, ka viņa lielākais nopelns ir nopietnais dialogs, kas uzsākts pirms 25 gadiem starp budistu un mūsdienu laicīgo zinātni.Grāmatā ietvertie 2011. gadā notikušās konferences materiāli atklāj plašu tēmu loku:- Visuma apziņa un dzīvības formas,- Prāta un apziņas daba,- Zināšanu un izziņas robeža,- Prāts, apzināšanās un uzvedība,- Cilvēces glābšana.
 Cena 8.35 Eur  pirkt

Ervins Lāslo "Ceļvedis pasaules pārmaiņās"

Grāmatā "Ceļvedis pasaules pārmaiņās" autors Ervins Lāslo formulē cilvēces izšķirošo izvēli - dzīvot pēdējo aizejošas, novecojušas pasaules vai pirmo jaunas, ilgtspējīgas pasaules dekādi. Dr. Lāslo piedāvā jaunu "realitātes karti" kā ceļvedi pasaules pārmaiņās, ko pašlaik piedzīvojam. E. Lāslo skaidro, ka mūsu pasaulē ir sācies Dižpavērsiens un mūsu pašreizējā realitāte ir būtiski jauna: nopietnas klimata pārmaiņas, globālās korporācijas, industrializēta lauksaimniecība, izaicinot mūs mainīties līdzi strauji mainīgajai pasaulei, lai neietu bojā. Materiālistiski zinātniskajā uzskatā par realitāti ir sācies pavērsiens uz daudzdimensionālu pasaules uzskatu par vairākām savstarpēji saistītām realitātēm, kas jau sen bija zināms cilvēces lielajās garīguma tradīcijās. Saprotot mūsu mainīgās pasaules savstarpējās sakarības un tās mainīgo "karti", mēs dzīvosim tajā ar skaidrāku priekšstatu, lielāku gudrību un pašapziņu.
 Cena 9.00 Eur  pirkt

Kens Vilbers "Aci pret aci"

"Lielisks rakstu krājums, kura autors ir šodienas visnozīmīgākais domātājs psiholoģijas nozarē." Dr. Džeimss Fedimens, Pārpersoniskās psiholoģijas asociācijas prezidents Grāmatā "Aci pret aci" autors Kens Vilbers sper pirmo soli ceļā uz visaptveroša apziņas un realitātes modeļa izveidošanu, kas ietver zinātni, filozofiju un reliģiju. Autors izpēta trīs zināšanu sfēras: empīrisko maņu sfēru, racionālo prāta sfēru un kontemplatīvo gara sfēru, piedāvājot argumentētu kritiku par tadicionālo reliģiju, mūsdienu materiālistisko filozofiju un pašlaik populārajām "Jaunā laikmeta" teorijām, virzot uz plašāku visaptverošu sapratni par mums pašiem un Visumu.
 Cena 11.52 Eur  pirkt

Rons Adners "Skaties plašāk"

Kā tas iespējams, ka lieliski uzņēmumi izdara visu pareizi - atklāj īstās pircēju vajadzības, izstrādā lieliskas inovācijas, apsteidz konkurentus un tomēr cieš neveiksmi? Patiesība ir tāda, ka daudzi cieš neveiksmi tāpēc, ka tie pārāk koncentrējas paši uz savām inovācijām, neņemot vērā visas inovāciju sistēmas, no kurām to izaugsme ir atkarīga. Lai gūtu panākumus šajā modernajā savstarpējās atkarības pasaulē, pildīt savus solījumus vien ir par maz - ir jāpanāk, lai arī jūsu partneri - redzami un neredzami - pilda savus. Grāmatā "Skaties plašāk" inovācju eksperts Rons Adners apkopojis vairāk nekā desmit gadus ilgus pētījumus un izmēģinājumus, lai vestu jūs tālā ceļā no Kenijas līdz Kalifornijai, no transporta nozares līdz telekomunikācijām un atklātu panākumu neredzamo uzbūvi.
 Cena 15.54 Eur  pirkt

Karls fon Klauzevics "Par karu"

Sen gaidītā Karla fon Klauzevica grāmata "Par karu" ir klāt! Grāmatas zinātniskā forma izpaužas tieksmē izpētīt kara parādību būtību un atklāt saikni ar to elementu, no kādiem tās veidojas, iedabu. Nav bijusi vairīšanās no filozofiskiem slēdzieniem, taču gadījumos, kad saikne aizved līdz sevišķi smalkām stīgām, autors devis priekšroku to pārraut, lai tūlīt pat piestiprinātu atbilstošām praktiskām parādībām. Līdzīgi tam, kā daži augi dod augļus tikai ar nosacījumu, ja tie nav pārlieku augstu izstiepuši savus stumbrus, arī praktiskajās mākslās nav ieteicams teorijas lapas un ziedus sevišķi dzīt augstumā, bet gan turēt iespējami tuvāk dzimtajai augsnei - reālajai praksei. Grāmatā "Par karu" ir plašs apskats trīsdesmit nodaļu garumā par kara iedabu (mērķi un līdzekļi, bīstamība un fiziskā spriedze), teoriju (kara mākslas iedalījums, metodika, kritika), stratēģiju (elementi, morālie aspekti, pamata morālās potences, armijas kaujinieciskais gars, drosme, neatlaidība, skaitliskais pārsvars, pēkšņums, viltība, spēku koncentrēšana vidē un laikā, spēku rezerve un ekonomija, ģeometriskais elements), kauju (ilgums, iznākums, stratēģijas līdzekļi uzvaras gūšanai, atkāpšanās pēc zaudētas kaujas, nakts kauja), bruņotajiem spēkiem (kara darbības teātris, armija, pārgājiens, spēku samērs, ieroču šķiru samērs, avangards un sargdienests, izvietošanās nometnē, operāciju bāze, komunikāciju līnijas, apvidus komandēšana), aizsardzību (stratēģiskās aizsardzības raksturs, pretošanās veidi, flangu pozīcijas, kara darbības teātra aizsardzība).
 Cena 30.45 Eur  pirkt

Depresīvās ekonomikas atgriešanās un 2008. gada krīze

Ekonomika vienmēr bijusi jebkuras valsts labklājības pamatā. Tomēr, neskatoties uz to, ka informācijas tehnoloģijas ir pavērušas ceļu visu uzzināt vairāk un ātrāk, pasaule no savām kļūdām nemācās – un krīze seko cita citai.Pola Krūgmena – Nobela prēmijas laureāta ekonomikā – grāmata “Depresīvās ekonomikas atgriešanās un 2008.gada krīze” sniedz ieskatu vairāku pasaules valstu ekonomiskajos procesos un lēmumos, kas kalpoja kā 2008.gada finanšu krīzes ģenerālmēģinājums.
 Cena 11.89 Eur  pirkt