Grāmatnīca Jumava2017.gada 18.maija Forums “Latvijas tautsaimniecība – pagātne, tagadne un nākotne” Video