Grāmatnīca JumavaForums “Latvijas tautsaimniecība. Ko mums māca pagātne un kādu saredzam tās nākotni” 1. sesija


Grāmatas sastādītājs Gatis Krūmiņš