Grāmatnīca JumavaForums “Latvijas tautsaimniecība. Ko mums māca pagātne un kādu saredzam tās nākotni” Atklāšana


Grāmatas sastādītājs Gatis Krūmiņš