Grāmatnīca JumavaLatvijas tautsaimniecības vēsture

Apgāds JUMAVA ir izdevis monumentālu izdevumu“Latvijas tautsaimniecības vēsture”. Grāmata ir tapusi profesionālas redkolēģijas pārraudzībā, sadarbībā ar atzītiem nozaru speciālistiem.

Sastādītājs un zinātniskais redaktors:
Vidzemes augstskolas rektors,
Dr. hist. Gatis Krūmiņš
Autori: E. Evarts, Ē. Jēkabsons, V.P. Karnups,
O. Kehris, E. Krastiņš,
P. Leiškalns, I. Mežs, U. Osis,
R. Remess, J. Šiliņš, V. Dombrovskis.

Recenzenti: prof. Inna Šteinbuka, prof. Ilgvars Butulis


No 18. maija pārdošanas cena grāmatnīcās EUR 65,-

Grāmata ir pirmais laikmetu dokumentējošs izdevums par sociālekonomiskajām norisēm un situāciju Latvijā 20. gadsimtā un mūsdienās. Grāmata saturiski veidota tā, lai aptuveni pusi no tās apjoma veidotu sociālekonomiskā vēsture pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas – laika posmu, kurš līdz šim ir maz pētīts un atspoguļots literatūrā.
Ar šo izdevumu apgāds JUMAVA piedāvā unikālu, līdz šim apjoma un satura ziņā neredzētu ieskatu Latvijas tautsaimniecības vēsturē, ko papildina piesaistīto ekspertu – politiķu, uzņēmēju un zinātnieku komentāri, tabulas, grafiki, ilustrācijas, teksts kopumā sastāda 1000 lappuses. Drukātās un elektroniskās vides savietošanai izmantots inovatīvs tehnoloģisks risinājums Overly digitālā platforma. 

www.jumava.lv un www.gramata24.lv