Joomla!Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca

Vārdnīca veidota, izmantojot mūsdienīgu leksiku, kādu lieto Eiropas un angloamerikāņu vispārīgajās tiesībās. Vārdnīcā ietvertas ziņas par galvenajām ekonomiskās domas skolām un īsas to ievērojamo ekonomistu biogrāfijas, kuru zinātniskie darbi saistīti ar finanšu kredītu kategorijām.
Vārdnīcā arī norādītas svarīgākās starptautiskās finanšu un kredītu organizācijas, galvenie Eiropas un ASV resori un iestādes.. Vārdnīca domāta plašam lasītāju lokam, kā arī starptautisko menedžmentu studējošiem augstāko mācību iestāžu studentiem un aspirantiem. Tā var būt noderīga uzņēmējiem un citiem speciālistiem, kas patstāvīgi apgūst starptautisko finanšu un kredītu lietas.
 Cena 6.40 Eur  pirkt