Joomla!Dante Aligjēri "Dievišķā komēdija"

Dantes Aligjēri nemirstīgā "Dievišķā komēdija" uz laiku laikiem iegājusi visizcilāko cilvēces kultūras pieminekļu skaitā. Dantes izcilais daiļdarbs radīts uz divu laikmetu robežšķirtnes un pelnīti uzskatāms par viduslaiku un agrīnās Renesanses politisko, ekonomisko, tikumisko un estētisko uzskatu dzejisku enciklopēdiju. Ikvienas kultūras tautas neapšaubāms ieguvums ir iespēja lasīt Dantes vērienīgo lieldarbu savā dzimtajā valodā.  Apgāds "Jumava" turpina izdot pasaules literatūras klasiku! Lasītāju vērtējumam tiek sniegts "Dievišķās komēdijas" atveidojums latviski - atdzejojis Valdis Bisenieks, savukārt māksliniecisko noformējumu izstrādājusi Māra Rikmane.
Lai mājas bibliotēku papildina daļa pasaules kultūras bagātības!
 Cena 33.02 Eur  pirkt