Grāmatnīca JumavaDr. med. Elke Ruhalla "Ātrā palīdzība bērnam"

Mazi bērni ir ļoti ziņkārīgi, tomēr viņi neprot pienācīgi izvērtēt apdraudējumu. Ar viņiem bieži notiek visādas ķibeles, viņi gūst dažādus savainojumus. Tāpēc jāiemācās saglabāt mieru un prast pareizi rīkoties: kā apstrādāt noskrāpētu ceļgalu, ko darīt, ja bērnu sakodis suns vai viņš guvis elektriskās strāvas triecienu?

Šajā praktiskajā rokasgrāmatā sniegta plaša informācija par visbiežākajiem nelaimes gadījumiem un akūtajām saslimšanām, par to novēršanas iespējām un kad noteikti jādodas pie ārsta.

Informatīva: pareiza rīcība savainošanās, saindēšanās gadījumā un citos negadījumos.

Pārskatāma: ātra palīdzība, pateicoties vienkāršam sakārtojumam un skaidrai valodai.

Noderīga: pirmās palīdzības pasākumi un svarīga informācija.

 

 
 Cena 5.53 Eur  pirkt