Joomla!Vai Montesori skola ir manam bērnam vispiemērotākā

Kāda ir Montesori skolu ikdiena un kāpēc tās gūst tādus panākumus? Bērnu pašmotivācijas veicināšana ne vien ļauj iepazīt skolu bez piespiešanas un bailēm, bet arī optimāli sagatavo modernās darba dzīves prasībām. Vairāku šīs skolas beidzēju izteikumi liecina, ar kādu prieku viņi ir apmeklējuši Montesori skolu un cik sekmīgs ir viņu turpmākais dzīves ceļš.
Montesori skolu raksturīgās pazīmes: klases ar dažāda vecuma bērniem, skola bez atzīmēm un mājas uzdevumiem, brīvprātīgs mācību darbs, grupu darbs.
 Cena 2.65 Eur  pirkt