Joomla!Dzīves psiholoģija un mistika

Grāmatas autors Aleksandrs Volkovs ir filozofs mistiķis. Bet cilvēkiem katrā ziņā ne mazāk svarīgi ir tas, ka viņš vairāk nekā trīsdesmit gadus praktizējis kā ārsts psihoterapeits.
Grāmatā aptverts gandrīz viss cilvēku sadzīvisko problēmu diapazons.“Kas vērtējams augstāk — intuīcija vai loģika?”“Kur jāmeklē un jāgūst panākumi?”“Kā praktiski pārtraukt jau izraisījušos konfliktu?”“Psiholoģisks paņēmiens, kas palīdz atklāt cilvēka būtību”“Cilvēks, kurš jūs mīl…”“Ienaidnieks jūsu dzīves ceļā…”“Dvēseles mokas un sirds pārdzīvojumi”Tās ir tikai dažas no vairāk nekā 250 grāmatas “Dzīve sev pašam” apakšnodaļām. Šī grāmata palīdz lasītājiem atrast īsāko ceļu pašiem pie sevis, pie cilvēkiem, ceļu uz laimi, palīdz sabalansēt un izlīdzināt cilvēcisko tiekšanos gūt dzīvē panākumus, vienlaikus nenonākot konfliktā ar "debesīm".Izlasot grāmatu katrs būs daudz stiprāks un dzīvotspējīgāks nekā bez tās.
 Cena 3.96 Eur  pirkt