Grāmatnīca JumavaArhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs par "Žēlabu grāmata"

"Žēlabu grāmata" ir ārkārtīgi svarīga mūsdienu situācijā, jo pašlaik notiek tas, ko mēs saucam par desakralizāciju. Dievišķās klātbūtnes apziņas pakāpenisks zudums sabiedrībā un kas ir pārī ar to, grēka apziņas zudums un šajā grāmatā tas ir spilgti izteikts. Šī grāmata ir pārlaicīga, lai arī to raksta konkrēts cilvēks, konkrētā laikmetā un konkrētā vietā, viņš izsaka dziļākos cilvēka dvēseles pārdzīvojumus, kas ir aktuāli visiem cilvēkiem visos laikos, vienīgi viņš to izsaka bībeles kultūras vides valodā. Šī viņa grāmata var palīdzēt cilvēkam atklāt gan savu grēcīgumu, gan arī tās ilgas, ko katrs sirds dziļumos nēsā sevī pēc svētas dzīves, pēc labākas dzīves, kurā sirdsapziņa Tevi nenosoda. Un veinlaicīgi arī šajā grāmatā ir ļoti spilgti šī otrā dimensija  ne tikai sava grēcīguma apziņa, bet arī Dieva labestības apziņa, mīlestības apziņa, ka Tu topi pieņemts tāds, kāds Tu esi.