Grāmatnīca JumavaDievs nekad nenokavē...

"Esmu priecīgs par šo iespēju piepildīt savu vislielāko vēlmi - vēlmi kalpot jums,aiznest jūs caur saviem vārdiem uz vietu,kas piepildīta ar dziļāku mieru, lielāku skaidrību un labāku izpratni. Vēl vairāk - es ceru, ka mana mācība padarīs jūsu dzīvi vieglāku, ērtāku un skaistāku, atbrīvos jūs no sasprindzinājuma un trauksmes.
Es vēlos,lai mani vārdi mainītu jūsu dzīvi un lai tieši šajā brīdī - radīšanas brīdī - jūsu cilvēciskā eksistence pārvērstos svinībās par godu visam labajam, tas ir, Dievam. Izmantojiet manu mācību nevis, lai sagatavotos nākotnei, ko jums sola pareģojumi, bet gan lai radītu nākotni, par kādu jūs sapņojat."
 Cena 6.88 Eur  pirkt