Grāmatnīca JumavaFilosofu portāls

R.Cimmers “Filosofu portālā” profesionāli, tomēr vienlaikus arī interesi rosinošā un viegli uztveramā veidā iepazīstina lasītāju ar 16 filosofijas vēsturē nozīmīgu darbu saturu, saistot to ar autoru dzīves notikumiem un uzskatiem. Apskatāmie autori izvēlēti tā, lai būtu redzama filosofiskās domas attīstība, sākot ar sengrieķu filosofiju un beidzot ar mūsu laikabiedriem.

 Cena 3.96 Eur  pirkt

Neparastais ikdienā

Grāmatā uzzināsiet: visu par rīkstniecību, āderu strāvojumu ietekmi uz dzīvo dabu un cilvēku; par gaišredzību, paredzējumiem, kas piepildās, par cilvēka apziņas un zemapziņas spēku; par tautas medicīnu, domas un gara spēka pārdabiskām iespējām;

 Cena 5.35 Eur  pirkt

Klasiskā politiskā filosofija

Grāmatā aplūkoti politiskās domas evolūcijas posmi no antīkās filosofijas (Platons, Aristotelis, Marks Tullijs Cicerons) līdz vācu klasiskajai filosofijai 19.gadsimtā (Imanuels Kants, Hēgelis).

 Cena 1.02 Eur  pirkt

"Satja Sai Baba" Vladimirs Antonovs

Dzīves pamats ir mīlestība un ticība, un “ikviens, kurš pratis attīrīt prātu no nemiera, satraukuma, domām, ir spējīgs saklausīt Dieva balsi sevī”. Satjas Sai Babas – Indijas garīgā skolotāja – mācība atver durvis uz intelektuālo garīgumu – bagātību, kas piepilda dvēseli ar brīnišķīgu enerģiju.

 Cena 1.42 Eur  pirkt
Page 7 of 7