Joomla!Latvijas vēsture

Vēsturnieks, romāņu valodu filologs, tulkotājs un diplomāts Arnolds Spekke (1887-1972) ir vairāku grāmatu un publikāciju autors. Apgāds “Jumava” 2000. gadā atkāroti izdeva viņa “Atmiņu brīžus. A. Spekkes “Latvijas vēsture” (pirmoreiz izdota 1984. gada Stokholmā) hronoloģiski aptver šīs teritorijas attīstību, sākot no aizvēstures un beidzot ar Otro pasaules karu.
.. profesors Spekke, rakstot savu Latvijas vēsturi latviešu tautai visdrūmākajā, gandrīz vai pilnīgi bezcerīgajā padomju otrās okupācijas laikā, (..) vēlējās saglabāt ticību Latvijai un apliecināt pasaulei (darbs iznāca arī angļu valodā), ka Latvija, tāpat kā jebkura cita zeme un tauta ir pelnījusi brīvību, nevis iznīcību un aizmirstību. Dr. habil. hist. Aivars Stranga Latviešu vēstures likteņgaitas A. Spekke saistīja ar teritorijas ģeopolitisko situāciju, uzsverot, ka “tāda ir dzīve tautu un impēriju krustceļos”. Līdz ar to liela uzmanība pievērsta notikumiem attiecīgajos laikmetos kaimiņu zemēs, ieskicējot arī Eiropas vēstures norises. Mag. hist. Andris Šnē  
 Cena 8.92 Eur  pirkt