Joomla!Švābu kapričo

Anšlava Eglīša rakstu sestajā sējumā apkopoti vairāki izcili viņa darbi, kas radīti laikposmā no 1945. līdz 1950. gadam Vācijā. Līdz šim šīs Anšlava Eglīša grāmatas nav publicētas, un tās krietni bagātinās mūsu latviešu literatūras vērtību fondu.
Visās Rakstu sējumā ietvertajās grāmatās parādās Anšlava Eglīša izcilā, reizē pat žilbinošā meistarība un tajā pašā laikā izteiksmes daudzveidība. Anšlava Eglīša Rakstu sesto sējumu papildina akadēmiķa Viktora Hausmaņa apcere par rakstnieka novelēm, kā arī komentāri par katru no sējumā ievietotajiem darbiem.
 Cena 12.80 Eur  pirkt