Joomla!Latvijas leģendas

Turpinot godināt Latvijas leģendas un svinot valsts simtgadi, apgāds Jumava; izdod jau astoto grāmatuLatvijas leģendu sērijā. Lepojamies ar to, ka mūsu valstī ir tik daudz leģendāru cilvēku par kuriem varamrakstīt vēl šodien.Grāmata lasītājiem ir pieejama gan cietajos, gan mīkstajos vākos. Mums, ja gribam būt diža tauta, kura jau tagad dzīvo skaistākajā vietā uz pasaules pie Baltijas jūras, unsavu vietu un valsti saglabāt, ir jābūt gudrai. Jo mazām tautām sava brīvība un neatkarība jāapliecina katrubrīdi no jauna. Tiklīdz mūsu kultūras griba kļūtu vāja, lielas tautas mūs asimilētu un izkausētu sevī.Šo kultūras gribu stiprina vietas, kur kultūra dzīvo. Tādēļ Latvijai un Rīgai vajag modernu koncertzāli unmodernu mūsdienu mākslas muzeju.Bet, lai šīs ēkas piepildītu ar garīgo satvaru, katru dienu ir jāuzņem filmas, jāglezno, jākaļ pieminekļi,jāveido performances, teātra izrādes un jāraksta.
Tādēļ svarīgas ir Latvijas leģendas. Mūsu Latvija ir attēlota uz kartes, bet, lai karti saprastu, tai irvajadzīga leģenda — kartes apzīmējuma atšifrējumi. Bez tiem karti neizlasīt. Stāstu krājums “Latvijas Leģendas” iznāk jau astoto gadu. Latvijas simtgadē tas ir tikpat nepieciešams, kātas bija Latvijas pirmajā gadā, tiesa, ne ar šādu nosaukumu, tomēr stāstīts tika par tautas varoņgaru. Tas garsmūsu tautu padarīja par uzvarētāju tautu. Bet uzvarai mūs pretī veda varoņi Namejs, Viesturs, Pletenbergs,Kalpaks, Rainis, Čakste un citi.Ja nebūs grāmatas, kas liecinās par šiem varoņiem, tad varonība tautā beigsies un uzvaras nebūs. Bet, jamēs vairs nebūsim uzvarētāju tauta, tad mēs zaudēsim visu — arī savu valsti un brīvību.Visa pamatā ir cilvēks. Un kultūras pilns cilvēks ir varens.Par varenību arī rūpējas katra “Latvijas Leģendu” grāmata.Lasiet un pildiet sevi ar kultūras spēku! Andrejs Ēķis,kinoproducents, režisors, “Latvijas Leģendu” idejas autors
 Cena 9.41 Eur  pirkt