Joomla!Radošo savienību plēnums 1. un 2.jūnijs

1988.gada Rakstnieku savienības paplašinātais plēnums bija patiess, nozīmīgs pagrieziena punkts tālākajā Latvijas attīstībā.
Grāmata ir veltīta šim būtiskajam notikumam, kuras saturu kā vēstures liecības veido plēnumā teiktās runas un pieņemtā Rezolūcija un nesen tapušās intervijas, redzējums no mūsdienu skatu punkta.
 Cena 1.29 Eur  pirkt