Grāmatnīca JumavaSaplēstā krūze

Romāns “Saplēstā krūze” ir viens no Alfrēda Dziļuma (1907–1976) spilgtākajiem un mākslinieciski pārliecinošākajiem darbiem. Mīlestība, greizsirdība un lauku romantika savijas raitā un dabiskā stāstījumā. Neatlaidīgi un droši mazā Nate iet pretī savam izvēlētajam mērķim...

 Cena 4.76 Eur  pirkt

Latgales kultūras darbinieki 1

Apgāds “Jumava” ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atbalstu laidis klajā biogrāfisku vārdnīcu “Latgales kultūras darbinieki”.

Latgales kultūra ir daudznacionāla. To veido latvieši (latgalieši un citi tur dzīvojošie latvieši, saukti arī par baltiešiem), krievi, kas arī ir neviendabīgi — gadsimtiem seni Latgales iedzīvotāji, kādreiz uz Krievijas tāliem rietumu apgabaliem izsūtītie vecticībnieki, kas te ir iesakņojušies, un padomju laiku migrantu pēcteči.

 Cena 5.49 Eur  pirkt

Latvija Otrajā pasaules karā (1939-1945)

Apkopojoša rakstura grāmata “Latvija Otrajā pasaules karā” (1939–1945), kas sarakstīta, lai parādītu objektīvu vēsturisko norišu ainu Latvijā pirmās padomju okupācijas periodā un “vācu laikā”.

 
 Cena 12.80 Eur  pirkt

Ģīmetne

Grāmatā tiekamies ar Anšlāvu Eglīti un viņa radītajiem tēliem apmēram astoņu gadu ritējumā. Tas bija vētru laiks, skarbu pārmaiņu laiks, sekojot līdzi Anšlava varoņu gaitām, ieraugam mūsu tautas ēršķainos ceļus. Un pārmainās pats stāstītājs – no eleganta jaunekļa viņš pārtop rūpju māktā vīrā: dzimtene atstāta. Te saimniekoja sveša vara, pats viņš dienas vadīja Alpu aizdurē Tailfingenā, strādāja, raudzījās kalnos un  “zīlēja nākotni - nezināmo”.

 Cena 5.49 Eur  pirkt

Nostāsti par trim mīlestībām

“Īsta mīlestība varot būt tikai viena. Bet ko lai dara cilvēks, kuram to mīlestību ir veselas trīs? Tad nav kur sprukt – atliek vienīgi uzrakstīt…

Ivars Ošiņš savā grāmatā savijis trīs savu mīlestību stāstus.

 Cena 1.82 Eur  pirkt

Mūžības skartie

Aleksandra Čaka radītie strēlnieku tēli izbriduši smagus un tālus ceļus, bet dzejnieks tos pacēlis leģendas augstumos, līdz simbola jēgai, kad vairs sīki nešķiro, kurš kurā pusē un par ko karojis. Varoņdarbs ir darbs pats par sevi.

 Cena 3.47 Eur  pirkt

Harijs Liepiņš

Leģendārā Dailes teātra aktiera Harija Liepiņa dzīvesstāsts Mudītes Šneideres atspoguļojumā.

 Cena 18.29 Eur  pirkt

Geschichte Lettlands 20. Jahrhundert

Latvijas vēsture 20. gadsimts vācu valodā.

 Cena 34.74 Eur  pirkt

Saglabāt Sudrabā

Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva publikāciju sērijas "Saglabāt sudrabā" trešajā sējumā apkopoti tajā glabājamie unikālie kino kadri par Latviju laikā no 1955.līdz 1964.gadam.

 Cena 1.29 Eur  pirkt

Zigfrīds Meierovics

Šīs grāmatas uzdevums ir pēc iespējas plašāk un vispusīgāk parādīt Z.Meierovica darbības šķautnes. Atvēlēto lappušu robežās tiks aplūkots arī viņa īsā mūža sākumposms un privātā dzīve.

 Cena 9.14 Eur  pirkt