Grāmatnīca JumavaIlona Bērziņa "Emīls Dēliņš. Patriots, žurnālists, diplomāts."

Apgāds “Jumava” izdod Ilonas Bērziņas grāmatu “Emīls Dēliņš. Patriots, žurnālists, diplomāts.”

Bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga min: “Emīls Dēliņš ir cilvēks, kuru Latvijas vēsture savās lappusēs ierakstīs kā dziļu un patiesu savas valsts interešu aizstāvi, latviskā gara stiprinātāju un enerģisku sabiedrisko darbinieku”. Grāmatā spilgti atainotas tā laikmeta politikas aizkulises un tas, kā, esot ārpus Latvijas, cilvēks spēj nezaudēt patriotismu pret savu dzimteni, bet tikai stiprināt to – tas viss ir atklāts grāmatā “Emīls Dēliņš. Patriots. Žurnālists. Diplomāts.”

LZA akadēmiķis Jānis Stradiņš par Emīlu Dēliņu teic: "Teicams žurnālists, spožs diplomāts, Latvijas ģenerālkonsuls Austrālijā un goda konsuls Jaunzēlandē, kurš mīlēja savu Dzimteni un paspēja ļoti daudz tās labā izdarīt. Viņa dibinātais un līdz 2000. gadam vadītais laikraksts "Austrālijas Latvietis" bija saikne starp Latviju un tālo Austrāliju, labā valodā rakstošs un draudzīgā noskaņā latviešu sabiedrību tuvinošs. Viņa aktīvā publicistiskā darbība, rakstot "Latvijas Vēstnesī", viņa grāmatas diplomāta un dzīves pieredzes apkopojumi ir vēstures mācību līdzeklis, kas spilgti raksturo mūzu laiku".

 

 
 Cena 7.79 Eur  pirkt

Ginta Gerharde-Upeniece "50 Latvijas glezniecības meistardarbi"

Apgāds "Jumava" aicina iepazīt neizmērojamo mākslas pasauli!

Grāmata "50 Latvijas glezniecības meistardarbi" ir veidota uz Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma bāzes un nosacīti rāda Latvijas glezniecības ainu 20. gadsimta griezumā. Atlasītie piecdesmit mākslas darbi it kā izgaismo atsevišķus autorus un viņu darbus. Tas nav pilnīgs un objektīvs visa perioda atspoguļojums, bet gan viens neliels mēģinājums parādīt to māksliniecisko daudzveidību, domāšanas plašo spektru, individuālās brīvības robežas, kas skatāmas Latvijas mākslas kopainā.

Grāmatā atrodamos meistardarbus radījuši tādi mākslinieki, kā - Jānis Rozentāls, Vilhelms Purvītis, Johans Valters, Jēkabs Kazaks, Jāzeps Grosvalds, Ģederts Eliass, Romans Suta, Niklāvs Strunke, Kārlis Padegs, Jānis Tīdemanis, Džemma Skulme, Jānis Osis, Edgars Iltners, Rūdolfs Pinnis, Biruta Baumane, Imants Lancmanis, Edvards Grūbe, Leonīds Mauriņš, Līvija Endzelīna, Maija Nora Tabaka, Jānis Pauļuks, Lidija Auza, Vilis Ozols, Indulis Zariņš, Imants Vecozols, Miervaldis Polis, Leonīds Āriņš, Boriss Bērziņš, Bruno Vasiļevskis, Raimonds Staprāns, Laris Strunke.

 Cena 17.38 Eur  pirkt

"Latvijas leģendas"

Latvijas Republikas dzimšanas dienas gaidās apgāds “Jumava” izdod jau trešo grāmatu “Latvijas leģendas” par izcilām personībām un notikumiem, kas veidojuši Latviju lielāku.

Autoru kolektīvs ir bagātīgs – to veido Ilona Bērziņa, Andris Buiķis, Kārlis Būmeistars, Kristīne Čakste, Juris Lorencs, Kristīne Matīsa, Armands Melnaksnis, Anna Rancāne, Pāvils Raudonis, Andžils Remess, Laimdota Sēle, Mudīte Šneidere, Pēteris Trapencieris, Māra Upmane-Holšteine un Viks.

Grāmata “Latvijas leģendas III” pauž iedvesmas bagātus dzīvesstāstus par tādiem tautas varoņiem kā Bīskaps Alberts, Žanis Lipke, Hercs Franks, Emīlija Benjamiņa, Ita Kozakeviča, Pauls Valdens, Imants Ziedonis, Mārtiņš Freimanis.

 Cena 9.14 Eur  pirkt

Baiba Šāberte "Ļaujiet man runāt! Herberts Cukurs"

Latvijas Kara muzeja direktora vientnieks Juris Ciganovs par Baibas Šābertes grāmatu "Ļaujiet man runāt! Herberts Cukurs" izsaka:

"Vēsture ir zinātnes acis, ar kurām cilvēce, kas apveltīta ar prātu, skatās uz pasauli, pūlēdamās to izprast. Vēsture nemēdz būt balta vai melna, vēsture nav arī melni balta. Vēsture zaigojas varavīksnes krāsās. "Bez vērtējuma, bez sprieduma, bez gaismas un ēnas sadalījuma nav vēstures" - tā savulaik teicis izcilais vēsturnieks Roberts Vipers. 20. gadsimts atstājis mums smagu vēstures mantojumu: kari zem saviem un svešiem karogiem, okupācijas, izsūtīšanas, nodevības. Latvijas vēsture arī nav melnbalta vai tikai sarkana un brūna. Tā ir daudzkrāsaina. Lai zinātu Latvijas tagadni, ir jāzina mūsu vēsture visā tās krāsu spektrā, jākonstruē tā, nevairoties no varbūt nepatīkamām un maz zināmām tēmām. Katra vēsturiskā persona ir kā viens mozaīkas gabaliņš kopējā vitrāžā, aizmirstot to vai "saberžot", šī vitrāža nebūtu pilnīga. Vai šis mazais vēstures mozaīkas gabaliņš ir balts vai melns, par to lai spriež vēstures tiesa..."

 Cena 10.28 Eur  pirkt

Irēna Šaicāne "Balvi un balvenieši"

Vēsture nav vienīgi pagātnes notikumi, bet tā arī ir vērtība, kas darbojas ciešā mijiedarbībā ar tagadni - tā veido mūs kā personības, sniedzot izaugsmi zināšanās. Grāmatas autore galvenokārt pievērsusies 20. gadsimta vērstures notikumu atspoguļojumam Balvos. Galvenā vērtība ir balveniešu atmiņu stāstos, kas kopā ar izrakstiem no arhīvu materiāliem palīdz veidot objektīvāku vēstures kopainu. Apkopotais materiāls pierāda to, ka Balvi ir viena no skaistākajām pilsētām Latvijā ar interesantu vēsturi, daudzveidīgu kultūras dzīvi un cilvēkiem, kuri ir savas pilsētas un valsts patrioti. Grāmata mijas vēsturiski fakti un stāsti, radot sajūtu, ka stāstītais tiek piedzīvots realitātē.

Grāmatas autore Irēna Šaicāne ir parūpējusies, lai tekstu varētu uztvert plašāks lasītāju loks, radot patiesu ieinteresētību par grāmatu "Balvi un balvenieši" - stāsti ir uztverami caur atmiņu stāstiem un caur vizuālām ainām. Darbam ir pievienotas gan 20. gadsimta, gan mūsdienu fotogrāfijas, lai redzētu un novērtētu, kā vieni un tie paši objekti, laikam ritot, ir mainījušies.

 Cena 10.98 Eur  pirkt

Andris Bernāts "Omulību klubiņa stāstījumi 10 gados"

Šogad Omulības klubiņam aprit veseli 10 gadi, tādēļ svētku noskaņās ir tapusi brīnišķīga grāmata "Omulības klubiņa stāstījumi 10 gados".

2003. gadā ar publiskojumu "Omulības" sākās smieklu un smaidu klubiņa darbība. Apgāds "Jumava" klajā laidis 12 dažādu vēstītāju stāstījumus. Nu klajā nāk trīspadsmitā grāmata. Andris Bernāts kopsavelk klubiņa rosības desmit gadu ritumā: gan ainodams kopsaietu ikdienības, gan citēdams līdzdarbnieku pieredzējumus, kuri kņudinājuši klausītājus.

 Cena 7.31 Eur  pirkt

Karuselis

Rakstu 7. sējumā “Karuselis” apkopoti vairāki stāsti un tēlojumi no krājumiem “Neierastā Amerika” un “Karuselis”, kas plašākai auditorijai Latvijā līdz šim nav bijuši pieejami, jo krājumi izdoti trimdā 20. gadsimta 50. gados.

 Cena 5.49 Eur  pirkt

Tur man tika...

Godātais lasītāj, jums ir iespēja iepazīt jaunu interesantu ''Jumavas'' izdevumu — žurnālista Andra Tiļļas veidoto uzziņu grāmatu ''Tur man tika'' par Rīgas izklaides mīļvietām — kafejnīcām, restorāniem, bāriem, kam bijis vien sev raksturīgais interjers, apkalpošanas kultūra, īpaša noskaņa, risinājušies neparasti notikumi, pabijušas sabiedrībā zināmas personības. Tajā mēģināts rast attiecīgās atpūtas vietas īpašo vidi, noskaņu, kas dažviet paspilgtināta ar dzeju, ieskicēts kāds notikums. Grāmatas saturs nedaudz iesniedzas pirmskaru Latvijā un turpinās padomju laikā, kā arī mūsdienās. Ar šīm īsajām atmiņu dzirkstīm autors aicina ikvienu laimes mēriņam — atskārst un saglabāt patiesās dzīves vissaldāko garšu.

 Cena 3.29 Eur  pirkt

Krimuldas novada vēsture

Krimuldas novada vēstures grāmata ir ļoti nozīmīga, jo vēsta par notikumiem, kuru liecības glabājas arhīvos, cilvēku atimiņās un katrā novada sētā, katrā takā un pakalnā. Šī grāmata dod mums iespēju labāk izzināt novada vēsturi un iepazīt tos ļaudis, kuri šeit dzīvojuši, strādājuši un likuši novada vārdam skanēt tuvējā apkārtnē, mūsu valstī un visā plašajā pasaulē.

 Cena 9.14 Eur  pirkt

Imanta-Babīte. Ar smaidu cauri gadiem

-Klau, Mildiņ- kur tad tavs vecais palicis? Sen neesmu viņu redzējusi.
-Kopš kļuvis par bezdarbnieku, viņš augām dienām dirn mājās ar savu četrkājaino draugu.
-Nezināju, ka esat iegādājušies suni.
-Ko tu, Skaidrīt, glupa vai, kādu suni? Ar dīvānu, mīļā, ar dīvānu.

 Cena 3.66 Eur  pirkt