Grāmatnīca Jumava"Rainim / simts dzejnieku simts dzejoļi"

Apgāda “JUMAVA” izdotajā dzejoļu krājumā “Rainim / 100 dzejnieku 100 dzejoļi” iekļauti simts dzejnieku dzejoļi, tai skaitā Māra Čaklā, Pētera Brūvera, Dagnijas Dreikas, Jāņa Ezeriņa, Ilzes Kalnāres, Vitauta Ļūdēna, Pāvila Rozīša, Jāņa Sudrabkalna, Ojāra Vācieša, Ineses Zanderes, Imanta Ziedoņa un citu mākslinieku garadarbi.

Grāmatas sastādītājs filoloģijas doktors Jānis Zālītis krājumā apkopojis dažādos laikposmos tapušus veltījumus un adresējumus Rainim, Raiņa daiļrades tēlu un motīvu impulsētus dzejdarbus, kā arī parodiskus, humoristiskus un satīriskus sacerējumus.

 Cena 10.06 Eur  pirkt

Tikšanās uz siržu laipas. Trīspuksti

Šai grāmatai ir jābūt blakus ikreiz, kad sirds plīst pušu, šai grāmatai ir jābūt blakus, kad sirds priekā sauc – tai vienkārši ir jābūt ikreiz blakus. Tikai trīs rindiņas, taču tās izstaro mieru, laimi, patīkamu satraukumu, pasaules skaistumu. Tik daudz sajūtas pārņems lasītāju lasot šo gaisīgo, mīlestības pilno krājumu. Tā palīdzēs kliedēt rudens drūmo noskaņojumu un raisīs prieku katrā lappusē.

 Cena 4.49 Eur  pirkt

Nošalko gaiss

Maija Laukmane ir viena no mūslaiku ražīgākajām dzejniecēm. Viņas dzeja ir uzrunājoša, tā plūst un rit, un saista un priecē. Maija Laukmane savā dzejā prot būt dažāda, un tieši tāpēc viņas daiļrade ir tik lasīta un iemīļota. Vienubrīd viņa lido kopā ar tauriņiem pieneņu pļavā, citu brīdi skumst kopā ar apmākušos debesjumu un prāto par laika nebeidzamo skrējienu.

 Cena 4.76 Eur  pirkt

Vēja šūpoles

Lielvārdieša, sabiedriskā darbinieka un dzejnieka lirikai raksturīga smeldze par laiku, mirkli un mūžību, dzīvību un nāvi. Tā ir dvēseles dzeja, kur dabai, debesīm, zemei milzīga loma.

 Cena 1.82 Eur  pirkt

Saules pulkstenis

Mūsdienās cilvēkam reizēm pietrūkst iedvesmas meklēt jaunus risinājumus, dzīvot saskaņā ar sevi. Cilvēka dzīve ir pārbaudījumu ceļš, kurā nedrīkstam pazaudēt mīlestību un spēju veselīgi mainīties.
Ārste un dzejniece, medicīnas zinātņu doktore Ināra Roja latviešu lasītājam piedāvā dzejas izlasi “Saules pulkstenis”. Lasot šo grāmatu, jums radīsies iespēja izvērtēt sevi, smelt jaunu iedvesmu latviešu dzīvotgribā un vēstures vērtībās.

 Cena 3.66 Eur  pirkt

Šīpuse

Šīpuse. Veltījums Kurzemei un Lībiešu krastam: sarunas ar sevi. "Kurzeme neatklājas uzreiz. Kurzeme slēpj sevi aiz biezi saaugušu egļu mugurām, kadiķu asām adatām un aiz vēja.

 Cena 2.57 Eur  pirkt

Ceļš uz Tūju

Maira Asare (1960) savus dzejoļus vērtējumam iedrošinājusies parādīt tikai 28 gadu vecumā - tā laika Rakstnieku savienības konsultantei Mārai Misiņai. Un tad 1995. gadā iznāca viņas dzejas krājums "Kas ar dzeguzi spēlējas" - spilgts talanta apliecinājums - smaržām un krāsām bagāts krājums, kas gadu vēlāk ieguva Dzejas dienu balvu. Pēc 14 gadiem atkal ir iespēja dzejas grāmatā sastapt dzejnieci Mairu Asari. Ar citu pieredzi, citām sajūtām, citā laikā, taču ar to pašu vēlmi - uzrunāt...

 Cena 3.66 Eur  pirkt

Klusās vētras / Тихие стихии

Māras Zālītes dzeja latviešu un krievu valodā. Krievu valodā atdzejojusi Ludmila Azarova.

 Cena 5.49 Eur  pirkt
Page 4 of 4