Grāmatnīca Jumava''No zieda uz ziedu, uz sirds uz sirdi''

Apsveikumi draugiem dzimšanas un vārda dienā, kāzu novēlējumi, dzejoļi un pantiņi visiem svētkiem — daudzveidīgs un plašs
apsveikumu krājums!
 Cena 4.69 Eur  pirkt

Imants Ziedonis "Poēma par pienu"

"Pavisam nesen atkal tikos ar I. Ziedoņa dzejoļiem, rakstot savu 1. simfoniju. Biju nolēmis tajā iekļaut kaut ko no latviešu dzejas. Pārlasīju dažādu autoru dzeju, bet beigās atkal atgriezos pie Ziedoņa. Viņa dzejoļi iegūla manā muzikālajā darbā tā, it kā viņš tam tos būtu arī radījis. Šodien, rakstot šos vārdus, atkal domāju par Ziedoņonkuli un atkal saprotu, ka viņš bija starp mums, latviešiem, viņš redzēja tālāk par mums, viņā bija Dieva dots talants mums sniegt norādes, sajūtas, vīzijas, nojausmas, un pats galvenais, ka arī šodien ir daudz cilvēku, kas, atsperoties no viņa darbiem, idejām un piemēriem, iedvesmojas un dara daudz un dažādu interesantu lietu. Ziedoņonkulis turpina mūs vest ar saviem darbiem, pats raudzīdamies no mākoņmaliņas, un mēs varam būt laimīgi, ka mums tāds Vedējs ir bijis un ir."

Kārlis Lācis, mūziķis

 

 

 Cena 11.57 Eur  pirkt

Visu mūžu man ir dzejas dienas

 

Visu mūžu man ir Dzejas dienas-
Elza stādīs puķes tad, kad lapos
bērzu gatve Viņas Vīra kapos.
 
Visu mūžu man ir Dzejas dienas-
Jānis dusēs saldi dziļā smilšu trimdā,
3x triecis zirgus stikla kalnā dzimtā.
 
Visu mūžu man ir Dzejas dienas.
 Cena 10.28 Eur  pirkt

Mūzika tumšzilā naktī

Mūzika tumšzilā naktī

Kā sveša puķe
Tu, dzīve nezināma...
Mīkla, kas man ikdienu jāatmin.
Kā sveša puķe
Ar neredzētiem ziediem,
Vien Debess tavu ziedēšanu zin...
Kā sveša puķe
Tu, dzīve nezināmā...

 
 Cena 7.71 Eur  pirkt
Iegādājies E-grāmatu ⇨pirktpirktpirkt

"Just dziļi dzīvību un nāvi..." (Sast. Jānis Zālītis)

Literatūrvēsturisku rakstu krājums “Just dziļi dzīvību un nāvi...”, kura sastādītājs ir Dr. philol. Jānis Zālītis, veltīts triju latviešu dzejnieku – Jāņu Ziemeļnieka, Aspazijas un Raiņa – radošajai sadarbībai un personisko attiecību atklāsmei. Grāmatā iekļauti apcerējumi, intervijas, vētules, arī Aspazijas luga “Jānis Ziemelis”, kas pirmoreiz parādās prese drīz pēc Jāņa Ziemeļnieka pāragrās nāves un atsevišķā izdevumā līdz šim nav publicēta. Autore savu darbu nodēvējusi par “kāda dzejnieka traģēdiju 24 ainās”, dodot iespēju lasītājam tajā satikt arī Jāņa Ziemeļnieka tuviniekus, draugus, liktenīgās sievietes, literāros līdzgaitniekus – Jāni Akurateru, Kārli Skalbi, Konstantinu Raudivi, vēlāk pasaulslaveno dziedoni Pjotru Leščenko.
 
 
 Cena 9.38 Eur  pirkt

Gina Viegliņa-Valliete "Ziedu pļavā"

Autore Gina Viegliņa-Valliete teic: "Dzeju rakstu jau vairāk nekā trīsdesmit gadus. Pirmā publikācija bija Tukuma rajona avīzē, bet īstā dzejošana sākās Vallē, kur meži, bērzu baltās birztalas, stārķu ligzdas, dzērvju kliedzieni un zilās debesis aicināja domas, iespaidus sakārtot dzejā."
 
 
 
 Cena 5.14 Eur  pirkt

Daina Jansone-Treice "Tā pasaule, kas ap mani"

Vieglums, kas mijas ar skaudrumu; prieks, ko satriec bezcerība; ziedošas pļavas, ko nomaina rāmi sniega lauki, - tik dažāda, pretstatu un krāsu bagāta ir pasaule, ko dzejniece Daina Jansone-Treice redz un sajūt ap sevi. Netrūkst arī pelēko un klusināto toņu. Vai varam šeit ieraudzīt arī daļiņu savas pasaules?
 
 
 Cena 3.86 Eur  pirkt

Igo "Debesis karstas"

Igo jaunais dzejoļu krājums "Debesis karstas" ir kā turpinājums iepriekšējām divām grāmatām, gan stilistiski, gan arī formāta ziņā. Atverot to, ir redzams, ka īpaši piedomāts pie dizaina. Daži no dzejoļiem izskatās kā ar roku ierakstīti turpat grāmatas lapās. Grāmata ir unikāla ar to, ka tajā ir redzamas Igo personīgās grafikas, kuras ir izstrādātas ievērojami grūtākā formā. Iepriekšējos dzejoļu krājumos varēja redzēt zīmējumus, kas vilkti tikai ar vienu līniju, taču tagad grāmatā ir krāsas un darbi, kuri tapuši speciālā studijā. 

 
 Cena 9.00 Eur  pirkt

Viks "ej tvirt"

Vika jaunākais dzejoļu krājums “ej tvirt” ir izaicinājums valodai un lasītājam.

Valodas spēles, realitāte mums apkārt, kas pārvēršas absurdā.

Vika dzeja fascinē ar tiešu, precīzu izteiksmi un prasmi bez aplinkiem, bez ievadvārdiem runāt uzreiz par būtisko, par galveno.

Grāmatu meklē lielākajās grāmatnīcās visā Latvijā!

 

 

 Cena 9.00 Eur  pirkt

Arnolds Auziņš "Sestais pirksts"

Arnolds Auziņš ir tautā labi zināms dzejnieks, dramaturgs un rakstnieks.
Tādi komponisti kā E. Īgenberga, R. Pauls, A. Kublinskis, R. Kalsons, G. Freklenfelds, V. Salaks un citi ir izmantojuši vairāk kā 300 Arnolda Auziņa dzejoļus.
Šis dzejoļa krājums ir tikpat vērtīgs!

Grāmatas autors teic: "Krājumā "Sestais pirksts" ievietoti pēdējos gaods sacerēti dzejoļi. Kāpēc tāds nosaukums? Sestais pirksts ir liekais, pārējiem traucē. Pret tiem, kas traucē mums pilnskanīgi dzīvot, tad arī esmu rakstījis, ikdienā saskatītus notikumus un tipus paspilgtinot un padarot smieklīgus. Mēdzu pasmieties arī pats par sevi. Tas ir ļoti veselīgi... Pat zinātniski pierādīts, ka optimisti dzīvo ilgāk."

 
about this ad
 
 Cena 5.14 Eur  pirkt