Grāmatnīca JumavaAndris Briedis "Dzīve ir spēle"

Andra Brieža lakonismi baudāmi kā drapes — mazās devās. Tikai tādējādi izjūtama aforismu iedarbība. Pamēģiniet lasīt un pārlasīt vienā uzšķīrumā dažus: piecus, desmit. Ja ziņkāri grūti savaldīt, ļaujieties veselai lappusei. Bet ne vairāk!

Jānis Ķuzulis, Ēriks Hānbergs,

Rīgas Latviešu biedrības

Omulības klubiņa vadoņi

 Cena 6.65 Eur  pirkt

Māra Celmiņa-Rubīne "Taureņi"

Apgāds "Jumava" izdevis Māras Celmiņas-Rubīnes haikas "Taureņi". Autores haikas ir iedvesmojošas un trāpīgas.
Tver mirkli haiku burvībā!
 Cena 3.99 Eur  pirkt

Maija Stepēna "Kā vaļā palaists rīta vējš"

Šķiet, sievieti radījusi Māte Zeme, atdodama savai meitai no sevis visu labāko ― neatkārtojamu skaistumu, spēku, izturību, auglības svētību un daļu no sevī dziļi slēptajiem, vēl neatklātajiem dzīļu noslēpumiem? Lai kā tas arī būtu ― patiesība ir un paliek viena ― viņa ir tik vienkārša kā Zeme un reizē tik neizzināma kā Pasaule...

Izlasi! Garām skrejoši mirkļi pavērs pa lodziņam lielajā noslēpumā, kas saucas Sieviete.

 Cena 7.98 Eur  pirkt

Maija Laukmane "Par ko sapņo 7 vārnas"

Maijas Laukmanes dzejoļi un bērnu dzejoļu krājums “Par ko sapņo 7 vārnas” māca mīlēt, sargāt, pamanīt, domāt, piedot, runāt, jautāt, nebūt vienaldzīgam, palīdzēt. Māca – nemācot. Māca caur iztēli un fantāziju.
Lasot dzejoli, bērns nesaņem burtisku izziņu, pamācību un lietišķu skaidrojumu par lielo, plašo un nepārtraukti apgūstamo pasauli, taču saņem impulsu.  Dzejolis ir kā mazs, acīm neredzams mozaīkas stikliņš, un bērns, dzejoli nevis vienkārši izlasījis, bet domās tajā reāli piedalījies, stikliņu ieliek ļoti nozīmīgajā Lielo Pasauli Izzinošajā Gleznā.
Dzejolis ir ritms, un dzejolis ir klusa ienākšana dārzā, izbrīnā paverot acis tik platas, ka iespējams saredzēt ne tikai burtiski kādu puķi un tās krāsu, bet – dzejolis vārdos uzzīmē zīmējumu, un to skatot (tas ir: dzejoli lasot), bērnam iespēja veidot veselu domu gleznu.
 Cena 5.32 Eur  pirkt

Jānis Peters "Teātra dziesmas. 2. daļa"

Šajā sējumā ievietoti dziesmu vārdi Liepājas un Valmieras teātriem, kā arī kinofilmām. Noslēgumā varat lasīt 1. sējumā no jauna atrastās un neiespiestās Ivara Vīgnera dziesmas “Leļļu teātra” izrādei “Šveiks”un Valda Zilvera dziesmas izrādei “Latgola.lv – 1” Nacionālajā teātrī.

Jānis Peters

 Cena 16.51 Eur  pirkt

Daina Jansone-Treice "Vēja prelūdija"

Šī galvenokārt ir noskaņu dzeja — bagātīgi ietonēta. Tās ir ugunsputna medības — notvert noskaņu. Spriežot pēc uzrakstītā, dzejnieces dvēsele ir jūtīga un daudz sāpējusi. Bet dzejnieka dvēsele jau arī ir sadedzināmais materiāls, lai dzejas rindas neatdzistu. Mazāk jūtīga dvēsele var radīt ko citu, tikai ne dzeju.
 
Daina Jansone-Treice runā ar sevi par dzejnieka sūtību visai aforistiski. Varētu pat teikt rainiski.
 
Krājumā ietverti daudzi dzejoļi, kurus savās dziesmās izmantojuši latviešu mūziķi.
 Cena 4.13 Eur  pirkt

Lidija Bērze "Kur Lielezers šalc"

Vienas no Limbažu novada lielākajām vērtībām ir novada skaistā daba, kultūrvēsturiskais mantojums un cilvēki.

Lidija Bērze savā dzejā mūsu novada vērtības, savas sajūtas un redzējumu atspoguļojusi ar lieliskiem izteiksmes līdzekļiem. Īpaša loma šajā dzejas krājumā veltīta Limbažu Lielezeram, Limbažu vecpilsētai un dabai, ar ko ļoti lepojamies, bet kuru skaistumu un unikalitāti ikdienas ritumā reizumis neievērojam.

Nozīmīgi, ka Bērzes kundze caur savu dzeju ir godinājusi to cilvēku piemiņu un atmiņas, kuri tika represēti, dodot mums iespēju ieskatīties viņu atmiņās un sajūtās.

Didzis Zemmers,

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

 Cena 5.50 Eur  pirkt

Leontīne Apšeniece "Cipariņu rotaļas"

Burtiņu brālīši cipariņi ir klāt!

Grāmatiņā apkopota Leontīnes Apšenieces dzeja, kas izklaidē un iemāca atpazīt cipariņus! Bērns ne tikai iegaumēs katra cipariņa raksturu un īpašības, bet uzzinās arī par cipariņu spēles principiem. Krājumā ir arī mazie dzejiskie stāsti par to, kā cāļus skaita lapsa, kā ar cipariem rīkojas līdaka, kā audžumāte skaita pabērnus un informācija par to, ko dara datorists, sprīžmetējs un internets!

Droši lasāma grāmata bērniem kopā ar vecākiem un vecvecākiem! Dzejolīši skolai un brīvam laikam.

Grāmatu rotā mākslinieces Renātes Zvirgzdiņas zīmējumi.

 Cena 3.44 Eur  pirkt

Vēsma Kokle-Līviņa "Būt savā tuvumā"

Vēsmas Kokles-Līviņas dzeju vislabāk raksturo viņas pašas teiktais: “Gribas būt vieglai kā putnam un lidot pāri nodzīvotiem dzīves gadiem, kalniem, mežiem, dārziem un redzēt plaukstošos ābeļziedus — just to smaržu un maigumu, kas apņem un dod spēku tālākajam dzīves posmam.”

Tverot Vēsmas Kokles-Līviņas dzejas krājumu, lasītājs ieraudzīs, kā tuvoties sev, pasaulei un visam skaistajam.

 Cena 5.50 Eur  pirkt

Knuts Skujenieks "Sēkla sniegā un ārpuskrājuma dzejoļi"

Līdz šim viņa dzejas krājumi ārpus Latvijas iznākuši tikai zviedru un ukraiņu valodā, lielākas vai mazākas dzejoļu kopas publicētas kādās 20 valodās. Šī manu atdzejojumu izlase vācu valodā tad nu būtu kārtējais papildinājums šai jomā.

Knuts man reiz jokodamies izteicās, ka viņam jāpateicoties soda nometnei par to, ka viņš kļuvis par dzejnieku. Zināmā mērā viņam taisnība: par TĀDU dzejnieku viņu izveidoja lēģeris.

Šo izlasi pamatvilcienos esmu sakārtojis hronoloģiski. Šādā veidā dzejnieks pats ir sastādījis savu krājumu "Sēkla sniegā”, kuŗā iekļāvis apmēram piekto daļu nometnē sarakstīto dzejoļu, bet kurš iznāca tikai 1990. gadā. Šādējādi lasītājs varētu vislabāk izsekot šīs vienreizējās personības tapšanas gaitai. Pirmais Knuta Skujenieka dzejoļu krājums "Lirika un balsis” iznāca 1978. gadā un līdztekus atdzejojumiem ietvēra lielākoties 1772./1973. gadā sacerētos dzejoļus. Izlasi esmu veidojis no abiem minē­tajiem krājumiem, ievērojot paša dzejnieka doto dzejoļu secību.

Valdis Bisenieks

 Cena 12.38 Eur  pirkt