Grāmatnīca JumavaJānis Peters "Teātra dziesmas. 2. daļa"

Šajā sējumā ievietoti dziesmu vārdi Liepājas un Valmieras teātriem, kā arī kinofilmām. Noslēgumā varat lasīt 1. sējumā no jauna atrastās un neiespiestās Ivara Vīgnera dziesmas “Leļļu teātra” izrādei “Šveiks”un Valda Zilvera dziesmas izrādei “Latgola.lv – 1” Nacionālajā teātrī.

Jānis Peters

 Cena 16.51 Eur  pirkt

Daina Jansone-Treice "Vēja prelūdija"

Šī galvenokārt ir noskaņu dzeja — bagātīgi ietonēta. Tās ir ugunsputna medības — notvert noskaņu. Spriežot pēc uzrakstītā, dzejnieces dvēsele ir jūtīga un daudz sāpējusi. Bet dzejnieka dvēsele jau arī ir sadedzināmais materiāls, lai dzejas rindas neatdzistu. Mazāk jūtīga dvēsele var radīt ko citu, tikai ne dzeju.
 
Daina Jansone-Treice runā ar sevi par dzejnieka sūtību visai aforistiski. Varētu pat teikt rainiski.
 
Krājumā ietverti daudzi dzejoļi, kurus savās dziesmās izmantojuši latviešu mūziķi.
 Cena 4.13 Eur  pirkt

Lidija Bērze "Kur Lielezers šalc"

Vienas no Limbažu novada lielākajām vērtībām ir novada skaistā daba, kultūrvēsturiskais mantojums un cilvēki.

Lidija Bērze savā dzejā mūsu novada vērtības, savas sajūtas un redzējumu atspoguļojusi ar lieliskiem izteiksmes līdzekļiem. Īpaša loma šajā dzejas krājumā veltīta Limbažu Lielezeram, Limbažu vecpilsētai un dabai, ar ko ļoti lepojamies, bet kuru skaistumu un unikalitāti ikdienas ritumā reizumis neievērojam.

Nozīmīgi, ka Bērzes kundze caur savu dzeju ir godinājusi to cilvēku piemiņu un atmiņas, kuri tika represēti, dodot mums iespēju ieskatīties viņu atmiņās un sajūtās.

Didzis Zemmers,

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

 Cena 5.50 Eur  pirkt

Leontīne Apšeniece "Cipariņu rotaļas"

Burtiņu brālīši cipariņi ir klāt!

Grāmatiņā apkopota Leontīnes Apšenieces dzeja, kas izklaidē un iemāca atpazīt cipariņus! Bērns ne tikai iegaumēs katra cipariņa raksturu un īpašības, bet uzzinās arī par cipariņu spēles principiem. Krājumā ir arī mazie dzejiskie stāsti par to, kā cāļus skaita lapsa, kā ar cipariem rīkojas līdaka, kā audžumāte skaita pabērnus un informācija par to, ko dara datorists, sprīžmetējs un internets!

Droši lasāma grāmata bērniem kopā ar vecākiem un vecvecākiem! Dzejolīši skolai un brīvam laikam.

Grāmatu rotā mākslinieces Renātes Zvirgzdiņas zīmējumi.

 Cena 3.44 Eur  pirkt

Vēsma Kokle-Līviņa "Būt savā tuvumā"

Vēsmas Kokles-Līviņas dzeju vislabāk raksturo viņas pašas teiktais: “Gribas būt vieglai kā putnam un lidot pāri nodzīvotiem dzīves gadiem, kalniem, mežiem, dārziem un redzēt plaukstošos ābeļziedus — just to smaržu un maigumu, kas apņem un dod spēku tālākajam dzīves posmam.”

Tverot Vēsmas Kokles-Līviņas dzejas krājumu, lasītājs ieraudzīs, kā tuvoties sev, pasaulei un visam skaistajam.

 Cena 5.50 Eur  pirkt

Knuts Skujenieks "Sēkla sniegā un ārpuskrājuma dzejoļi"

Līdz šim viņa dzejas krājumi ārpus Latvijas iznākuši tikai zviedru un ukraiņu valodā, lielākas vai mazākas dzejoļu kopas publicētas kādās 20 valodās. Šī manu atdzejojumu izlase vācu valodā tad nu būtu kārtējais papildinājums šai jomā.

Knuts man reiz jokodamies izteicās, ka viņam jāpateicoties soda nometnei par to, ka viņš kļuvis par dzejnieku. Zināmā mērā viņam taisnība: par TĀDU dzejnieku viņu izveidoja lēģeris.

Šo izlasi pamatvilcienos esmu sakārtojis hronoloģiski. Šādā veidā dzejnieks pats ir sastādījis savu krājumu "Sēkla sniegā”, kuŗā iekļāvis apmēram piekto daļu nometnē sarakstīto dzejoļu, bet kurš iznāca tikai 1990. gadā. Šādējādi lasītājs varētu vislabāk izsekot šīs vienreizējās personības tapšanas gaitai. Pirmais Knuta Skujenieka dzejoļu krājums "Lirika un balsis” iznāca 1978. gadā un līdztekus atdzejojumiem ietvēra lielākoties 1772./1973. gadā sacerētos dzejoļus. Izlasi esmu veidojis no abiem minē­tajiem krājumiem, ievērojot paša dzejnieka doto dzejoļu secību.

Valdis Bisenieks

 Cena 12.38 Eur  pirkt

Maija Laukmane "Tumsā iekliedzas pūce"

Maijas Laukmanes dvēseliski smalkais dzejas rokraksts atgādina gleznu, kurā ar viegliem otas triepieniem un spilgtām krāsām notverti mūžīgu, ikvienam cilvēkam svarīgu lietu atspulgi. “Tumsā iekliedzas pūce” vēsta par mīlestību, sapņiem, gaišām skumjām un ceļu uz savas dvēseles dzīlēm, un visam pāri virmo neizsīkstoša dzīves skaistuma izjūta ― dzīves, kurā nedalāmā vienībā savijas nakts un diena, tumsa un gaisma.

“Nakts skaņas sirdi pielej kā trauku: ilgas, nepietiekamība, sapnis, īstenība, zaudētais, vēl neatrastais, un tāpēc ik sekundē meklējamais pietuvojas sajūtām daudz ciešākā aplī, nekā tas notiek dienā.”

Krājums ir patīkams sabiedrotais tumšiem ziemas vakariem, kad mierā un piepildītā vienatnē vēlies baudīt patiesi labu dzeju.

 Cena 5.50 Eur  pirkt

Jānis Peters ''Teātra dziesmas''

Apgāds “Jumava” laidis klajā J. Petera grāmātu “Teātra dziesmas”.

Jānis Peters ir pazīstams latviešu dzejnieks, publicists un sabiedriskais darbinieks. Līdz šim publicējis sešus dzejoļu krājumus “Dzirnakmens” (1968), “Asinszāle” (1970), “Mans bišu koks” (1973), “Ceturtā grāmata” (1975), “Priekšnojautas” (1979), “Tautas skaitīšana” (1984) un “Minhauzens un kamikadze” (2012). Sarakstījis arī biogrāfiju par Raimondu Paulu “Raimonds Pauls: versijas, vīzijas, dokumenti” (1982), kurš komponējis vairāk nekā 100 dziesmu ar J. Petera tekstiem. Dažas no šīm tautā iemīļotajām dziesmām izdotas CD formātā.

“Teātra dziesmas” ir unikāls darbs, jo šajā grāmatā pirmo reizi apkopotas Latvijas lielākajos teātros uzvesto izrāžu dziesmas ar Jāņa Petera sarakstītajiem tekstiem. Ikkatrs no mums zina kādu rindu vai pat veselu dziesmu, kuru vārdu autors ir leģendārais dzejnieks. J. Petera dziesmu tekstus savās izrādēs ietvēruši vairāki Latvijas teātri, tās iemīlējuši skatītāji un klausītāji. Grāmatā iekļautas dziesmas no izcilākajām latviešu teātra izrādēm “Māsa Kerija”, “Nāc pie puikām!”, “No saldenās pudeles”, “Draudzes bazārs”, “Nakts pēc tautasdziesmas”, “Dāvā man lakatu sarkanu”, “Latgola.lv” un “Latgola 2”, “Šerloks Holmss”, “Cits Šerloks Holmss” un no izrādēm Leļļu teātrī - “Pifs”, “Šveiks” un “Dekamerons”.

Dziesmu rakstīšana ir īpašs proces, kā teicis pats autors intervijā LETA: “No katras izrādes jau paliek kāda dziesma, kas iet pāri izrādes robežām un sāk dzīvot savu dzīvi. Vai tas būtu “Šerloks Holmss”, “Šveiks” vai “Dekamerons” ar Ulda Stabulnieka brīnišķīgo mūziku. Dziesmu ir ļoti daudz; varbūt pat, ka par daudz, un brīžiem man paliek kauns, un brīžiem pat bail. (..) Nu, ar dziesmām ir kā ar bērniem. (Smejas.) Īpaši mīļas man ir tādas svinīgākas, nopietnākas, kas uz kaut kādu saturu pretendē.”

 Cena 15.42 Eur  pirkt

''No zieda uz ziedu, uz sirds uz sirdi''

Apsveikumi draugiem dzimšanas un vārda dienā, kāzu novēlējumi, dzejoļi un pantiņi visiem svētkiem — daudzveidīgs un plašs
apsveikumu krājums!
 Cena 4.69 Eur  pirkt

Imants Ziedonis "Poēma par pienu"

"Pavisam nesen atkal tikos ar I. Ziedoņa dzejoļiem, rakstot savu 1. simfoniju. Biju nolēmis tajā iekļaut kaut ko no latviešu dzejas. Pārlasīju dažādu autoru dzeju, bet beigās atkal atgriezos pie Ziedoņa. Viņa dzejoļi iegūla manā muzikālajā darbā tā, it kā viņš tam tos būtu arī radījis. Šodien, rakstot šos vārdus, atkal domāju par Ziedoņonkuli un atkal saprotu, ka viņš bija starp mums, latviešiem, viņš redzēja tālāk par mums, viņā bija Dieva dots talants mums sniegt norādes, sajūtas, vīzijas, nojausmas, un pats galvenais, ka arī šodien ir daudz cilvēku, kas, atsperoties no viņa darbiem, idejām un piemēriem, iedvesmojas un dara daudz un dažādu interesantu lietu. Ziedoņonkulis turpina mūs vest ar saviem darbiem, pats raudzīdamies no mākoņmaliņas, un mēs varam būt laimīgi, ka mums tāds Vedējs ir bijis un ir."

Kārlis Lācis, mūziķis

 

 

 Cena 11.57 Eur  pirkt