Joomla!Reklāmas psiholoģija

Autors – psiholoģijas zinātņu doktors un augstskolu pasniedzējs – saistošā veidā izklāsta reklāmas psiholoģijas pamatus, kā arī atklāj iespēju dziļāk apzināties reklāmas lomu ietekmēšanas, organizācijas mērķu sasniegšanas un personīgo vajadzību apmierināšanas procesos.


Lasītājs uzzinās,

    kādas ir neapzināti uztveramās reklāmas iespējas,

    kādi ir reklāmas ievērošanas un iegaumēšanas nosacījumi,

vai un kā reklāma var mainīt cilvēka priekšstatus,

    kādi racionālo izlemšanas procesu ierobežojumi ļauj reklāmai manipulēt ar tās adresātu u. tml.

 Cena 4.76 Eur  pirkt