Joomla!Mazā biznesa kurss

Pārstrādātais un papildinātais izdevums paredzēts vidējās izglītības mācību iestāžu audzēkņiem mazā biznesa kursa programmas apguvei. Grāmatā ekonomikas, uzņēmējdarbības, mārketinga, uzņēmuma vadības, nodokļu, grāmatvedības, lietvedības pamatjautājumi skaidroti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

 Cena 5.49 Eur  pirkt

Rokasgrāmata veiksmīgam basketbola trenerim

Šajā rokasgrāmatā aprakstīta basketbola trenera darba būtība, līdera skolas pamatprincipi, trenera filosofija un citi panākumu kaldināšanas pamatprincipi, to skaitā nodarbību organizēšanas metodika.

 Cena 10.06 Eur  pirkt

Zemsprieguma elektriskie aparāti

Grāmatas otrajā papildinātajā izdevumā ietvertas tēmas par elektriskajiem aparātiem, atsevišķās nodaļās īpašu uzmanību veltot zemsprieguma aparātu grupām, darbības principiem, uzbūvei, lietošanai, izvēlei.

 Cena 4.58 Eur  pirkt

Rasēšana

Rasēšana māca izgatavot rasējumus, saprast tos un izmantot praksē.

 Cena 1.82 Eur  pirkt

Reklāmas psiholoģija

Autors – psiholoģijas zinātņu doktors un augstskolu pasniedzējs – saistošā veidā izklāsta reklāmas psiholoģijas pamatus, kā arī atklāj iespēju dziļāk apzināties reklāmas lomu ietekmēšanas, organizācijas mērķu sasniegšanas un personīgo vajadzību apmierināšanas procesos.

 Cena 4.76 Eur  pirkt

Sazvērestības teorijas, kas satrieca visu pasauli

Brīnumlīdzeklis pret vēzi? AIDS patiesā seja? Princeses Diānas nāve - satiksmes negadījums? Vai lietas vienmēr ir tik vienkāršas, kā izskatās, vai tik sarežģītas, kā domājam... Sazvērestības teorijas dzīvo grāmatās, televīzijā, internetā - tās pārņēmušas cilvēku prātus daudz vairāk nekā jebkad agrāk. Šī grāmata ļauj uzzināt būtiskākos faktus un viedokļus saistošā izklāstā un viegli uztveramā formā.

 Cena 5.22 Eur  pirkt

Inovatīvā darbība Latvijā

Grāmatā aplūkota inovatīvās darbības būtība un loma ekonomikas attīstībā; Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu ekonomiskās attīstības pašreizējo tendenču un nākotnes scenāriju salīdzinošā analīze inovatīvās darbības kontekstā; nacionālās inovācijas

sistēmas darbība un tās finansiālā nodrošinājuma mehānisms; Eiropas Savienības finansējuma nozīme inovatīvās darbības veicināšanā Latvijā.

 Cena 0.91 Eur  pirkt

Pamatkurss elektrotehnikā

Grāmatā skaidroti elektrotehnikas pamati, atsevišķās nodaļās detalizēti aplūkojot un ilustrējot ar piemēriem tādus pamatterminus kā: elektrostatika un elektrodinamika; līdzstrāvas un maiņstrāvas principi; statiskās elektrības būtība; elektriskā jauda; elektriskās pretestības veidi; elektromagnētiskā indukcija; elektrisko parametru mērīšana.

 Cena 9.14 Eur  pirkt

Valdorfa pedagoģija

Zviedru valdorfpedagogs Franss Karlgēns uzskatāmi un pamatīgi iepazīstina lasītājus ar valdorfskolas uzbūvi no 1. līdz 12. klasei un valdorfpedagoģijas pamatprincipiem. Lasītāji uzzina par šīs pedagoģijas iedibinātāja Rūdolfa Šteinera dzīvi un darbību.

 Cena 3.66 Eur  pirkt

Uzņēmuma finanses

Rokasgrāmata uzņēmuma finansēs lieti noderēs gan tiem, kas vēlas apgūt finanšu pamatus, gan pieredzējušiem uzņēmuma vadītājiem.

Galvenās tēmas:

 Cena 8.05 Eur  pirkt