Joomla!Rīgas brāļu kapi

Atzīmējot 75. gadskārtu kopš Rīgas Brāļu kapu oficiālās atklāšanas 1936. gada 11. novembrī Rīgas pieminekļu aģentūra sadarbībā ar izdevniecību „Jumava” ir sagatavojusi jubilejas izdevumu „Rīgas Brāļu kapi. 1915-1936-2011”. Grāmatas izdošanu finansējis uzņēmēja Jāņa Vējiņa vadītais Austrālijas latviešu Rīgas Brāļu kapu atbalsta fonds. Grāmatas ieceres autors ir Rīgas pieminekļu aģentūras direktors Guntis Gailītis. Grāmatas nodaļu autori ir savas nozares profesionāļi – arhitekts Vaidelotis Apsītis, vēsturnieki Arnis Āboltiņš un Juris Ciganovs, mākslas zinātniece Ruta Čaupova, arhitekts Juris Dambis, Guntis Gailītis, vēsturnieks Jānis Hartmanis, arhitekts Andrejs Holcmanis, ģeoloģe Sarmīte Kondratjeva, dārzu mākslas speciāliste Gundega Lināre, vēsturnieks Jānis Lismanis, restauratore Inese Sidraba, mākslas zinātnieks Ojārs Spārītis, arhitekts Eižens Upmanis
.   Grāmatā tiek piedāvāts plašs tēmu loks – Brāļu kapu apbedījumu vēsture, sākot no ziņām par pirmajiem apbedījumiem Brāļu kapos 1915. gadā un beidzot ar mūsdienās veiktajiem pārbedījumiem; Brāļu kapi aplūkoti kā arhitektūras, dārzu mākslas un tēlniecības ansamblis; sniegtas ziņas par Brāļu kapu izbūvi, lietotajiem materiāliem, to restaurāciju un atjaunošanu; stāstīts par Brāļu kapu pārvaldi un uzturēšanu kopš to ierīkošanas sākumiem; apskatīts brāļu kapu fenomena veidošanās Eiropā un Latvijā; Brāļu kapi grāmatā atklāti kā piemiņas un atceres vieta, valsts nacionālais simbols un visas tautas svētnīca.   Izdevumu papildina aptuveni 150 vēsturiskas un mūsdienu fotogrāfijas, dokumenti, projektu skices, kritušo brīvības cīnītāju saraksti, preses materiāli u. c. Ir sagatavota anotācija angļu, vācu un krievu valodā.  
 Cena 45.71 Eur  pirkt