Joomla!“Latvijas energosistēmai 80”

Svinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi un sagaidot savu 80. jubileju, elektorenerģētikas nozarei netrūkst iemeslu lepoties. Ir nozīmīgi izprast ne tikai politiskos notikumus, kuri veicināja mūsu lolotās neatkarības idejas īstenošanos dzīvē, bet arī dažkārt nepietiekami novērtētos valsts pastāvēšanas pamatus — tautsaimniecību un tās nozares. Latvijas elektroenerģētikas nozarei mūsu valsts vēsturē ir īpaša loma — varam droši apgalvot, ka līdz Otrajam pasaules karam tā bija pārliecinošs apliecinājums gan Latvijas spēkam un apņēmībai būt par modernu un dinamiski augošu valsti, vēlāk — arī būtisks dzinulis tālākajai valsts attīstībai, zinātnes un tehnoloģiju attīstībai, kā arī plašām sociālekonomiskām pārmaiņām, bet šobrīd — gan vērtīgs mantojums nākamajām paaudzēm, gan arī savdabīgs barometrs kopējam Latvijas tautsaimniecības spēkam.