Joomla!Augusts Saulietis “Kungs pats savā mājā”

Augusts Saulietis (īstajā vārdā Augusts Plikausis) dzimis 1869. gada 22. decembrī kādreizējā Grašu pagastā (tagad Cesvaines novadā). Dzīvojis no tēva mantotajā zemē, paša uzbūvētajā mājā.  Dzīve laukos, apkārtējā daba bija viņam kā eliksīrs dvēselei, un tur viņš arī vienmēr vislabāk juties. Tur viņš rakstījis savus darbus, tur stādījis augļu kokus, tur 1926. gadā, būdams jau brieduma gados, apprecējis dzīvesdraugu Mariju Valteri, tur dzimuši abi viņa bērni — meita Ilze un dēls Jānis. Pats Saulietis ir rakstījis: “Tas ir ērmīgi, ka es citur, liekas, nevaru un nevaru tā atpūsties kā te...”  Augusts Saulietis ir Vidzemes dzejnieks, rakstnieks, dramaturgs un esejists — tā varētu raksturot viņa literārās darbības jomas. Nozīmīga ir dzeja, stāstniecība un daļa eseju. Viņš ir rakstījis visu mūžu un sižetus noskatījis no pieredzētā apkārtnē, cilvēku savstarpējās attiecībās, dabā.  Viņš ir arī tulkojis, atdzejojis un bijis starp grāmatu apgāda “Zalktis” izveidotājiem. Strādājis par latviešu valodas skolotāju Grašu pagasta skolā un Cesvaines vidusskolā. Saulietis rosīgi piedalījies Cesvaines kultūras dzīvē: uzstājies ar priekšlasījumiem, bijis Grašu bibliotēkas dibināšanas iniciators, vācis ziedojumus Doku Ata piemineklim, piedalījies teātra iestudējumos, bijis arī režisors.  Augusts Saulietis aiziet mūžībā 1933. gada 27. janvārī, savā dzīves laikā darbus apkopojis 15 kopotu rakstu sējumos, bet ne visu paspēj izdot.  Rakstnieka darbu daļa padomju laikos bija aizliegtās literatūras sarakstos. Viņa ģimene tika represēta un 1949. gada 25. martā izsūtīta uz Sibīriju. Sieva Marija paspēja paņemt līdzi un tādējādi paglābt no iznīcības rakstnieka rokrakstus un grāmatu pirmizdevumus.  Pēc atgriešanās no Sibīrijas 1957. gadā ģimenei izdodas tikt atpakaļ savos “Sauliešos”, lai arī lielāko daļu ēkas apdzīvoja sveši cilvēki. Atmiņas par rakstnieku nebija zudušas, pie mājas tika pielikta piemiņas plāksne, vēlāk iekārtota rakstnieka piemiņas istaba.  2019. gadā Augustam Saulietim aprit 150 gadu kopš dzimšanas un tas arī Cesvaines novadam ir nozīmīgs notikums, jo rakstnieks ir viens no ievērojamākajiem novada dižgariem, kuru vienmēr piemin, runājot par Cesvaini.  Jaunpublicētajā grāmatā ir ievietoti vairāki mazāk zināmi Augusta Saulieša darbi. Tikai katram pašam lemts izvērtēt, cik šie darbi atklāj rakstnieku vai atbilst mūsdienām.  Vilnis Špats,  Cesvaines pašvaldības vadītājs