Joomla!Latvijas leģendas IX

Mums, ja gribam būt diža tauta, kura jau tagad dzīvo skaistākajā vietā uz pasaules pie Baltijas jūras, un savu vietu un valsti saglabāt, ir jābūt gudrai. Jo mazām tautām sava brīvība un neatkarība jāapliecina katru brīdi no jauna. Tādēļ svarīgas ir Latvijas leģendas. Mūsu Latvija ir attēlota uz kartes, bet, lai karti saprastu, tai ir vajadzīga leģenda ― kartes apzīmējuma atšifrējumi. Visa pamatā ir cilvēks. Un kultūras pilns cilvēks ir varens. Par varenību arī rūpējas katra “Latvijas Leģendu” grāmata. Lasiet un pildiet sevi ar kultūras spēku!