Joomla!Порхнувшая под кожу, Евгения Карлин

Евгения Карлин -  поэт, прозаик, публицист и фантазёр. Родилась в Риге. По образованию и профессии психолог, что просачивается и в творческие зарисовки. Много путешествовала по странам и лабиринтам души.
В 2011 году вышла первая повесть автора «Блуд», в 2013 – сборник новелл «Агнозии». В 2016 году была номинирована на литературную премию «Поэт года» в России. Ранее стихи были разрозненно опубликованы в нескольких печатных изданиях, а также в рамках Интернет-проектов. 
«Порхнувшая под кожу» –  сборник авторских стихотворений, написанных в период до 2019 года. Живой разговор об уязвимости в 96 бумажных страниц, иллюстрированный художницей Полиной Побережской.    Jevgenija Karlin ir dzejniece, prozaiķe, publiciste un vienkārši sapņotāja. Viņa piedzima Rīgā, ieguva psihologa izglītību, kas caurvij arī viņas mākslinieciskās izpausmes. Jevgenija daudz ceļoja ne tikai mūsu pasaulē, bet arī svešu dvēseļu labirintos, palīdzēja meklēt ceļu pie harmonijas un miera. 2001.gadā tika izdots pirmais rakstnieces stāsts «Netiklība», 2013.gadā – stāstu apkopojums “Agnozijas”, kas 2016.gadā tika nominēts Krievijas literārai balvai “Gada dzejnieks”.Līdz šim Jevģenijas dzeja netika apkopota un bija publicēta dažādos drukas un tīmekļa avotos. «Порхнувшая под кожу» ir autores dzejas apkopojums, dzīves stāsts par jūtām uz 96 lapām, illustrētājs makslinecei Polinai Poberežskai  
 Cena 15.12 Eur  pirkt