Joomla!Juris Kriķis “Liepāja. Osta gadsimtu griežos"

Vēsturnieks un muzeju darbinieks Juris Kriķis (1944) visu savu darba mūžu veltījis pilsētai zem liepām vētru un dzintara krastā — Liepājai. Sākot darba gaitas kā vēstures skolotājs Liepājas 1. vidusskolā, viņš ātri saprata, ka īstais ­dzīves aicinājums ir muzejs. Vecākais zinātniskais līdzstrādnieks ­Liepājas Vēstures un mākslas muzejā (1974–1975), Liepājas Vēstures un mākslas muzeja filiāles “Pētera I namiņš” vadītājs (1975–1983), Zvejniecības un ­kuģniecības ­vēstures muzeja vadītājs (1983–2009) — bagāts, liepājniekiem atdots mūžs. J. Kriķis pētījis Liepājas novada zvejniecības un kuģniecības vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz pat mūsu dienām. Veidojis muzeja pastāvīgās ­ekspozīcijas “Jūras piekrastes un saldūdens zvejniecība 20. gs.” (1995), “Kuģu modeļi laikmetu attīstībā” (1995), “Liepājas ostai — 300” (1997), “Latviešu nacionālā kuģniecība Liepājas novadā 20. gs. 1. pusē” (1998–1999). Autors aktīvi iesaistījies enciklopēdiju “Latvijas jūrniecības vēsture (1850–1950/1950–2000)” izveidē, “Latvijas Jūrniecības gadagrāmatu” (kopš 1989. g.) veidošanā, regulāri publicējies laikrakstos “Kurzemes Vārds”, “Rīta Ekspresis”, “Kursas Laiks”, “Liepājas Acis” un “Jūras Vēstis”. Pētījums “Liepāja. Osta gadsimtu griežos” apkopo autora publikācijas par ­Rietumiem vistuvāko Latvijas lielostu no sendienām līdz Liepājas SEZ ­izveidei 1997. gadā. Plašs attēlu klāsts no Liepājas muzeja un paša Jura Kriķa krājumiem ļaus tuvāk iepazīt mūžam plaukstošo ostu un pilsētu starp Lie­pājas ezeru un Dzintarjūru.