Grāmatnīca JumavaIznācis papildināts izdevums "Latviešu cimdu raksti"

Ar pašas rokām darināts cimds, kurā ieguldīta mīlestība un izdoma, ir paliekoša vērtība, kas var kļūt par dzimtas mantojumu. Tas ir lepnuma un prieka avots gan adītājai, gan saņēmējam.