Grāmatnīca JumavaLīdzjūtība

Izsakām visdziļāko līdzjūtību dzejnieka, tulkotāja, atdzejotāja Valda Bisenieka tuviniekiem, viņu mūžībā aizvadot.
apgāda "Jumava" kolektīvs