Grāmatnīca JumavaLuāna Loinerte "Filadelfija Imants Mežaraups dzīvē un mūzikā"

Atšalc un aizšalc

Kā viļņi tā dziesma, tie gadi...

Nāc, klusais eņģeļi,

Uz mājām, uz mājām mani vadi.

Uzraksts uz Mežaraupu-Brūveru ģimenes kapa pieminekļa, kur atrodas pasaules slavenā sportista Imanta Mežaraupa (tēva) un komponista Imanta Mežaraupa (dēla) mūžīgās atdusas vieta Tuņķeļu kapos, Aknīstē.

Komponists, mūzikas pedagogs, diriģents, neparasti spēcīga un spilgta personība — latvietis Imants Mežaraups, dzimis Filadelfijā, ASV (Pensilvānijā) 1958. gadā. 1996. gadā pārcēlies no bērnības izlolotajā sapņu zemē Latvijā, dāvājot savu talantu tēvzemei. Viņa sirdij apstājoties 2013. gadā, Latvijas kultūra zaudējusi ne vien talantīgu komponistu un izcilu izpildītāju, bet arī ārkārtīgi zinošu, daudzpusīgu pedagogu un atraktīvu un harizmātisku personību.

Aknīstes novadpētniecības muzeja ilggadējā (līdz 2017. gadam) vadītāja Olga Vabeļa

 Cena 12.82 Eur  pirkt