Grāmatnīca JumavaLuānas Loinertes grāmatas "Filadelfija Imants Mežaraups dzīvē un mūzikā" prezentācijas pasākums

10. oktobrī plkst.18:30 RPIVA aktu zālē