Grāmatnīca JumavaGunāra Priedes 5. sējuma atklāšana

18. martā Lielvārdē notika Gunāra Priedes kopoto rakstu 5. sējuma atvēršanas svētki. Attēlā: Dzidra Blodniece, Pēteris Priede un Lūcija Nefjodova.