Grāmatnīca JumavaSeksologs, ārsts Artūrs Vāvere par Marķīza de Sada grāmatu "Justīne"

Ievērojamākie de Sada darbi ir “Les Crimes de L`Amour” un “Justine”, kuros spilgti atainotas seksuālo deviāciju izpausmes un sistematizēta informācija par dažādu mehānisko ierīču pielietošanu seksuālo aktu laikā.
Lasot de Sada darbu, ir jāņem vērā sociālā un ekonomiskā vide, kāda bija XVIII. gs. Francijā. Vardarbība pret sievieti un bērniem tajā laikā bija normāla prakse, kas radīja arī labvēlīgu vidi dažāda veida seksuālo vēlmju un iegribu realizēšanai. Marķīzs de Sads nāk no aristokrātu ģimenes un ir negatīvi noskaņots pret baznīcu, un sabiedrībā valdošām morāles normām. Vardarbība seksā bija viņa filozofijas stūrakmenis, jo “cilvēkam ir tiesības uz izpriecām (gūt baudu) bez ierobežojumiem un nožēlas”. Viņš nosodīja nāvessodus un tai pat laikā atbalstīja slepkavību seksuālās baudas gūšanas nolūkos.
Skatoties kopumā, tad romānā ir atainotas dažādas tā laikmeta situācijas, kur ir “dominantie”, kas parasti ir augstākas kārtas pārstāvji ar varu un tiesībām, un “pakļautie”, kuri ir zemākas kārtas, bez varas un tiesībām. Aprakstītajās epizodēs prevalē vardarbība pret “pakļauto” ar paaugstinātu seksuālo agresivitāti no “dominantā” puses, jo tāds ir Marķīza de Sada stils. Līdz niansei atainot un parādīt seksuālo vardarbību un aprakstīt no sadista redzes punkta.
Mūsdienās tiek runāts par sadomazohistiskām praksēm (SM, BDSM) , kas ir atšķirīga no sadisma, īpaši kā tas aprakstīts de Sada romānos. Šādās praksēs, protams, ir sadisma un mazohisma elementi un atribūtika, toties tajās strikti tiek ievērotas “pakļautā” griba un tiesības.
Lasot Marķīza de Sada romānu, katram ir iespēja paanalizēt, cik izteiktas ir paša sadistiskās un mazohistiskās vēlmes un tieksmes, jo, lai kā arī būtu, katram mums iekšā “sēž” relatīvi lielāks vai mazāks “sadistiņš”! 
P.s. Atsaucoties uz šo rakstu ir iespēja saņemt atlaidi grāmatai "Justīne jeb tikumības nedienas" - 30% apmērā. Atlaide spēkā tikai Rīgā, Jumavas grāmatnīcā, Dzirnavu ielā 73.