Grāmatnīca Jumava"Astroloģijas gadagrāmata 2017"

Dzīvas zināšanas ir kā gaismas stars krēslā nonākušam garīgo zināšanu meklētājam. Jau tūkstošiem gadu astroloģija un numreoloģija rāda gaismu. Ne velti sanskritā ‘astroloģija’ nozīmē ‛Gaisma’. Kaut nedaudz Gaismas ir ir labāk nekā tumsa. Apgaismojot savu prātu, sāksiet redzēt realitāti aizvien labāk un labāk.  Lai arī šis izdevums padara jūsu redzējumu skaidrāku!

Andris Račs

Zodiaks neapšaubāmi ir sens —atskatoties dziļā senatnē, varam nonākt līdz pat laikam, kad tajā attēlotās zīmes un simboli tieši sakrita ar zvaigznāju pozīcijām, kur attēlotās simboliskās radības savās dabiskajās darbībās derēja par paraugu viegli saskatāmajām Saules aktivitātes iezīmēm katrā no gada divpadsmit mēnešiem. Daudz patiesāk būtu mērīt Zodiaka senatnīgumu miljonos gadu un saprast, ka Zodiaks sniedz zināšanas, ko mūsdienu pasaule ir parādā Atlantīdas un Lemūrijas civilizācijām.

Juris Biršs

Gadagrāmatā ietvertās astroloģiskās prognozes sagatavojusi Gita Priede.

 Cena 5.50 Eur  pirkt