Grāmatnīca JumavaLidija Bērze "Kur Lielezers šalc"

Vienas no Limbažu novada lielākajām vērtībām ir novada skaistā daba, kultūrvēsturiskais mantojums un cilvēki.

Lidija Bērze savā dzejā mūsu novada vērtības, savas sajūtas un redzējumu atspoguļojusi ar lieliskiem izteiksmes līdzekļiem. Īpaša loma šajā dzejas krājumā veltīta Limbažu Lielezeram, Limbažu vecpilsētai un dabai, ar ko ļoti lepojamies, bet kuru skaistumu un unikalitāti ikdienas ritumā reizumis neievērojam.

Nozīmīgi, ka Bērzes kundze caur savu dzeju ir godinājusi to cilvēku piemiņu un atmiņas, kuri tika represēti, dodot mums iespēju ieskatīties viņu atmiņās un sajūtās.

Didzis Zemmers,

Limbažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

 Cena 5.50 Eur  pirkt