Grāmatnīca Jumava"No Sēlijas pūra..." grāmatas atvēršanas svētki

''Žēlabu grāmata" atklāšana

4. aprīlī Armēnijas vēstniecība, apgāds "Jumava", "Armenpress" un Latvijas Universitāte aicināja uz Narekas Grogora grāmatas "Žēlabu grāmata" un fotoizstādes "Armēņu viduslaiku baznīcas" atvēršanu. Sīkāks ieskats pasākumā sadaļā "Galerijas".

Novadu 16. grāmatu svētki Talsos

31. martā Talsos norisinājās novadu 16. grāmatu svētki. Apgāds "Jumava" prezentēja savus jaunākos un topošos projektus, bija pieejams grāmatu galds. Cilvēkiem bija iespēja satikt ceļotāju un grāmatas "Anatolijs Danilāns. Dakteris ar atvērtu sirdi" autoru Pēteri Strubergu kā arī pašu profesoru Antoliju Danilānu. Plašāku ieskstu meklējiet sadaļā "Galerijas"

Andrejs Domkins "Koks tavās mājās. Otrais papildinātais izdevums"

Šajā grāmatā ir viss par KOKSNI un KOKSNES MATERIĀLIEM:
Koksnes īpašības, koksnes aizsardzība, koksnes izmantošana ārpus telpām, koka grīdas, durvis, logi, kāpnes, mēbeles, māja no koka: guļbūves, pildrežģu mājas, saliekamās koka paneļu mājas, koks Latvijas mūsdienu arhitektūrā, koks 21. gadsimtā.

 Cena 13.31 Eur  pirkt

Grāmatas "No Sēlijas pūra..." atklāšana

29. martā Viesītē notika grāmatas "No Sēlijas pūra..." atklāšana.Pasākumā piedalījās Sēlijas novadu pārstāvji, grāmatas sastādītāja un māksliniece, kā arī apgāda "Jumava" pārstāvji.
Plašāks ieskats prezentācijā sadaļā "Galerijas".

Marsels Prusts "Germantu lokā"

Trešā grāmata romāna-epopejas "Zudušo laiku meklējot" ciklā. Rakstot šo grāmatu, Prusts atceras visu no augstākajā sabiedrībā pavadītajiem gadiem, no gadsimtu mijas salonos "zaudētā" laika, no attiecībām ar tālaika aristokrātiskajām ģimenēm... Tādējādi viņa darbs ir savdabīga montāža, kurā apvienoti un sakārtoti izkliedētie augstākās sabiedrības dzīves fakti, lai no tiem izsecinātu vispārējo sabiedrības, valodas un kaislību likumus.
"Prusts literatūru saprot kā dzīves uzdevumu - dzīvot, lai rakstītu, un rakstīt, lai dzīvotu. Jā, kas tad ir dzīve, ja ne "zemju vārdi", "personu vārdi", kuru dzīvelīgās saknes mums palīdz nostāties līdzsvarā starp dabas pasauli un cilvēces vēsturi, nepaliekot āprusē kā tiem, kam aiz šīm saknēm nav izdevies aizķerties? Šis literārais pastarpinājums ir tas tīkls, kuru aužam ar savām dzīvēm, lai kādreiz tajā atmirgotu rīta saules staros zaigojoša rasas pērle."
Māra Rubene
 Cena 17.30 Eur  pirkt

Tikšanās ar Vitu Štelmaheri

29. martā Ikšķiles Tautas namā skolēniem bija iespēja satikt grāmatas "Piglas stāsti" autori Vitu Štelmaheri.

Grāmatas "Ceļi un cilvēki" atklāšanas pasākums

29. marta pēcpusdienā apgāda "Jumava" veikalā Rīgā notika ceļotāja Jura Lorensa grāmatas "Ceļi un cilvēki" prezentācija. Pasākumā piedalījās arī Latviešu klaidoņu brālības prezidents, aktīvs ceļotājs un vairāku grāmatu autors Pēteris Strubergs.
Plašāku ieskatu prezentācijā meklējiet sadaļā "Galerijas".

"Iepazīsti Latvijas dārzeņus"

Krāsainās kartītes "Iepazīsti Latvijas dārzeņus" nāks talkā pašiem mazākajiem, iepazīstot Latvijas dabas daudzveidību. Košos attēlus papildina arī izsmeļoši un bērniem saprotamā valodā veidoti apraksti par to, kā un kur aug katrs no dārzeņiem.
 
 Cena 3.86 Eur  pirkt

Elizabete Ozola "Trīsdesmit rituāli"

Visa radītā pasaule tās daudzveidībā sasaistīta ar redzamām un neredzamām saitēm.
Viss, kas notiek cilvēka un cilvēces dzīvē, ir atbalss no senas pagātnes notikumiem pirms nedēļas, minūtes, sekundes. Tauriņa efekts vienmēr bijis un būs aktuāls ikvienam, tas ietekmē lielu un mazu tautu likteni.

Jautājums kā saglabāt un dziedināt cilvēces nepārdomāto dar­ bību, domu, emociju sekas, mūsdienās kļuvis aktuālāks kā pirms simt, piecdesmit, divdesmit pieciem gadiem.
Visos globālajos notikumos uz Zemes viss sākas no katra cil­ vēka atbildības par sevi un savu dzīvi ne tikai savā, bet arī cilvēces priekšā, no pateicības lūgšanas par cilvēci, līdzcilvēkiem un sevi. Grāmatā piedāvātās lūgšanas autore saņēmusi dziļo meditāciju laikā. Autore iesaka lūgšanu saturu un struktūru izmantot   indivi­duālai iedvesmai personīgo lūgšanu un rituālu veidošanā.
 Cena 7.32 Eur  pirkt