Grāmatnīca JumavaForums "Latvijas tautsaimniecības vēsture - pagātne, tagadne, nākotne"

Vidzemes Augstskola, Ekonomistu apvienība 2010 un apgāds "Jumava" organizēja forumu "Latvijas tautsaimniecība - pagātne, tagadne, nākotne", kura notika 18. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Paneļdiskusijās piedalījās organizētāji, Ministru prezidents Māris Kučinskis, Eiropas Savienības viceprezidents Valdis Dombrovskis un citi.
Sīkāks ieskats forumā sadaļā "Galerijas".

"Latvijas tautsaimniecības vēsture"

Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, grāmata "Latvijas tautsaimniecības vēsture" uzskatāma par būtisku intelektuālu pienesumu plašajā un bagātajā simtgades projektu kopumā.
Ekonomiskie apstākļi vienmēr ir bijuši ciešā mijiedarbē ar politisko vidi un sabiedrības struktūru, tādēļ Latvijas un tās iedzīvotāju saimnieciskā situācija un iespējas ir cieši saaugušas ar latviešu tautas likteņiem un vēsturisko attīstību.

Vaira Vīķe-Freiberga

 Cena 59.88 Eur  pirkt

"Rīgas dārzu un parku ceļvedis

Grāmata "Rīgas dārzu un parku ceļvedis" vēsta par to, kā Rīga no neliela lībiešu ciema Daugavas palienē izauga par skaistu, parkiem bagātu mūsdienu pilsētu. Patlaban Rīgu rotā 306,86 ha plaši sabiedriskie dārzi un parki, tos aprūpē SIA "Rīgas meži" daļa "Dārzi un parki", kas 2017. gada pavasarī vēlējās godam nosvinēt piecu gadu jubileju, kopš atrodas "Rīgas mežu" paspārnē, un tāpēc izdeva šo ceļvedi.
Trīs mūsu dārzu mākslas korifeji — Georgs Kūfalts, Andrejs Zeidaks un Kārlis Barons — nemitīgi gādāja un cīnījās, lai Rīgā tiktu ierīkoti jauni parki un dārzi.
 Cena 13.31 Eur  pirkt

Reinholds Mārtiņš Švāgers "Mani karavīra piedzīvojumi"

Šī grāmata stāsta par jauna latviešu vīrieša kara un gūsta gaitām. Reinholds Mārtiņš Švāgers, deviņpadsmit gadu vecumā iesaukts Latviešu leģionā, ir viens no maziem zobratiņiem vairāku miljonu lielajos Vācijas bruņotajos spēkos, kas Eiropā nonākuši bezdibeņa malā, tomēr izmisīgi cenšas divās frontēs cīnīties pret Padomju Savienības Sarkano armiju un tās sabiedrotajiem — Rietumu sabiedroto apvienotajām armijām.

“Apmācības un sagatavošanās braukšanai uz Čehoslovākiju. Izdeva kukuli maizes, desas, sviestu un sieru. Prieks arī, ka varbūt tiksim pie labākiem dzīves apstākļiem,” vienlaikus skaudras un savā tiešumā pat nedaudz komiskas ir jaunā vīrieša kara piezīmes, ko viņš vēlākajos gados papildinājis ar detalizēti pierakstītām ēdienu receptēm.

 Cena 10.11 Eur  pirkt

Grāmatas "Latvijas tautsaimniecības vēsture" saņemšana

15.maijā apgāda "Jumava" telpās tika saņemta grāmata "Latvijas tautsaimniecības vēsture". Grāmatas sastādītājs un zinātniskais redaktors Gatis Krūmiņš parakstīja pirmos 50 grāmatas eksemplārus.
Plašāks ieskats sadaļā "Galerijas".

Sudrabu Edžus "Dullais Dauka"

Ir vērtības, kas nezūd laikmetu griežos, kas atkal un atkal sevi apliecina kā nemainīgas un mūžīgas. Pie šīm vērtībām pieder arī Dullā Daukas sindroms jeb mūžīgās alkas izzināt pasauli, nemitīgi paplašināt redzesloku, zināšanas, tiekties pēc kaut kā jauna, censties noskaidrot, kas ir tai vietā, kur saule ik vakaru pazūd, kas notiek ar sauli aiz tālā apvāršņa..., meklēt ideālus, neieslīgt vienmuļā rutīnā.
Mēs, Ogres novada iedzīvotāji, varam būt patiesi lepni par to, ka mūsu novadnieks Sudrabu Edžus jeb Eduards Zilbers pagājušajā gadsimtā ir radījis it kā vienkāršu, taču ļoti spilgtu tēlu, kas latviešu tautai kļuvis par savdabīgu simbolu un paliekošu vērtību.

Egils Helmanis,
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos

 Cena 7.98 Eur  pirkt

Paulīna Rauhala "Debesu dziesma"

Paulīnas Rauhalas pirmais romāns ir meistarīgi uzrakstīts vēstījums par mīlestību un ciešanām Viljas un Alekša laulībā. Būdami stingras reliģiskas kopienas locekļi, viņi vienmēr vēlē­ jušies kuplu bērnu pulciņu. Tomēr deviņus gadus un četrus bērnus vēlāk pāris sastopas ar nopietnu laulības un ticības pārbaudījumu, kad uzzina, ka Vilja gaida dvīņus. Sievietei pašai šķiet, ka dzīves spēki viņu pametuši.
Stingras reliģiskas audzināšanas ēnas puse, ģimenes ētiskie pamati, līdz ar mītiem un gaidām, kas apvij sievietes tapšanu par māti, — tās ir būtiskākās romānā skartās tēmas.
 Cena 15.97 Eur  pirkt

Daina Strelēvica "Ja tevi mīl un gaida"

1995. gada februārī mani uz­ aicināja Iļģuciema sieviešu cie­ tumā darboties ar mazuļiem Mātes un bērnu nodaļā. Tolaik zīdaiņu nodaļas vēl nebija. Bija tikai   bērnudārza   grupa   ar 12 bērniem, pie kuriem mam­ mas divas reizes dienā nāca rotaļāties.
Ko es varēju darīt ar šiem bēr­ niem? Mācīt par Dievu?   Taču nē! Bet dziedāt “Esi sveicināta, Marija” gan es varēju. Viņi izbrīnījušies, bet ar interesi klausījās. Galvenokārt ar viņiem rotaļājos, veicu dažādus fiziskus vingrinājumus, spēlējām bumbu. Biju viņiem kā atraktīva mamma vai vecāmāte. Taču tur tālāk, zonā, ir sievietes, iedomājos, ka ar viņām es varētu parunāt gan par Dievu, gan dzīvi vispār.
Vasaras nogalē ienācu zonā.

Daina Strelēvica

 Cena 7.32 Eur  pirkt

Raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" viesojas Juris Visockis

Apgāda "Jumava" vadītājs un grāmatu izdevējs Juris Visockis viesojās radio SWH raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi".
Atkārtojumu klausieties 16. maijā plkst. 18:00.

Tikšanās ar Vitu Štelmaheri Umurgā

12. maijā Umurgā lasītājiem bija iespēja satikt bērnu grāmatu autori Vitu Štelmaheri un visu draugu suni Rafi. Vita Štelmahere ir autore tādiem darbiem kā "Es dzīvoju Latvijā" un "Es dzīvoju zaļajā Latvijā", "Piglas stāsti", "Piglas stāsti. Piglas jaunie draugi" un "Piglas stāsti. Piedzīvojumi ar kartupeļiem".