Grāmatnīca JumavaSudrabu Edžus "Dullais Dauka"

Ir vērtības, kas nezūd laikmetu griežos, kas atkal un atkal sevi apliecina kā nemainīgas un mūžīgas. Pie šīm vērtībām pieder arī Dullā Daukas sindroms jeb mūžīgās alkas izzināt pasauli, nemitīgi paplašināt redzesloku, zināšanas, tiekties pēc kaut kā jauna, censties noskaidrot, kas ir tai vietā, kur saule ik vakaru pazūd, kas notiek ar sauli aiz tālā apvāršņa..., meklēt ideālus, neieslīgt vienmuļā rutīnā.
Mēs, Ogres novada iedzīvotāji, varam būt patiesi lepni par to, ka mūsu novadnieks Sudrabu Edžus jeb Eduards Zilbers pagājušajā gadsimtā ir radījis it kā vienkāršu, taču ļoti spilgtu tēlu, kas latviešu tautai kļuvis par savdabīgu simbolu un paliekošu vērtību.

Egils Helmanis,
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sporta un tūrisma jautājumos

 Cena 7.98 Eur  pirkt

Paulīna Rauhala "Debesu dziesma"

Paulīnas Rauhalas pirmais romāns ir meistarīgi uzrakstīts vēstījums par mīlestību un ciešanām Viljas un Alekša laulībā. Būdami stingras reliģiskas kopienas locekļi, viņi vienmēr vēlē­ jušies kuplu bērnu pulciņu. Tomēr deviņus gadus un četrus bērnus vēlāk pāris sastopas ar nopietnu laulības un ticības pārbaudījumu, kad uzzina, ka Vilja gaida dvīņus. Sievietei pašai šķiet, ka dzīves spēki viņu pametuši.
Stingras reliģiskas audzināšanas ēnas puse, ģimenes ētiskie pamati, līdz ar mītiem un gaidām, kas apvij sievietes tapšanu par māti, — tās ir būtiskākās romānā skartās tēmas.
 Cena 15.97 Eur  pirkt

Daina Strelēvica "Ja tevi mīl un gaida"

1995. gada februārī mani uz­ aicināja Iļģuciema sieviešu cie­ tumā darboties ar mazuļiem Mātes un bērnu nodaļā. Tolaik zīdaiņu nodaļas vēl nebija. Bija tikai   bērnudārza   grupa   ar 12 bērniem, pie kuriem mam­ mas divas reizes dienā nāca rotaļāties.
Ko es varēju darīt ar šiem bēr­ niem? Mācīt par Dievu?   Taču nē! Bet dziedāt “Esi sveicināta, Marija” gan es varēju. Viņi izbrīnījušies, bet ar interesi klausījās. Galvenokārt ar viņiem rotaļājos, veicu dažādus fiziskus vingrinājumus, spēlējām bumbu. Biju viņiem kā atraktīva mamma vai vecāmāte. Taču tur tālāk, zonā, ir sievietes, iedomājos, ka ar viņām es varētu parunāt gan par Dievu, gan dzīvi vispār.
Vasaras nogalē ienācu zonā.

Daina Strelēvica

 Cena 7.32 Eur  pirkt

Raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" viesojas Juris Visockis

Apgāda "Jumava" vadītājs un grāmatu izdevējs Juris Visockis viesojās radio SWH raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi".
Atkārtojumu klausieties 16. maijā plkst. 18:00.

Tikšanās ar Vitu Štelmaheri Umurgā

12. maijā Umurgā lasītājiem bija iespēja satikt bērnu grāmatu autori Vitu Štelmaheri un visu draugu suni Rafi. Vita Štelmahere ir autore tādiem darbiem kā "Es dzīvoju Latvijā" un "Es dzīvoju zaļajā Latvijā", "Piglas stāsti", "Piglas stāsti. Piglas jaunie draugi" un "Piglas stāsti. Piedzīvojumi ar kartupeļiem".

Elza Roze "Bērnības atmiņas Lauku Jaunajā muižā (1903-1918)

Mūs ir apciemojusi veiksme, jo atmiņas par senajiem laikiem ir izlolotas un nonāks pie mums grāmatā par Saules ciemu, par cilvēku dzimtu gājumu, spēku un turpinājumu. (..)
Mēs šo zemi, šo vēstures stāstu saņemam mantojumā, tas ir mūsu laika pamatos iebūvēts — no viņu sapņiem, pūliņiem, notikumiem un likteņiem.
Mūsu atbildība ir par šodienas veikumu, un tas reiz būs vēsture.
Ļaužu atmiņa ir tā, kas nodrošina spēku un izturību, apliecina vērtību un nozīmību par savu laiku caur dzimtu cilvēku likteņa gājumu.
Dzimtas vietas vēstures apzināšana ir paliekoša vērtība un nozīmīga Latvijas 100 gadu pastāvēšanas sastāvdaļa. Viss ir svarīgs, un visam ir jēga, lai ceļš turpinātos.
Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja
Ligita Gintere
 Cena 13.31 Eur  pirkt

Gina Viegliņa-Valliete "Saule plaukstās"

Dzeju rakstu jau gandrīz 40 gadus. Pirmā publikācija bija Tukuma rajona avīzē pirms 38 gadiem. Bet īstā dzejošanas mānija sākās Vallē. To darīt rosināja baltās bērzu birztalas, Taurkalnes tumšie meži, dzērvju klaigas un stārķu ligzdas.
Laika gaitā jau iznākušas četras dzejas grāmatas. Dzejas krājums “Saule plaukstās” ir piektais krājums, kurā rakstu dzeju par Latvijas mīlestību, par dabas un saules izjūtām, par pārpasaulīgo un Dievu.
Gina Viegliņa-Valliete
 Cena 5.32 Eur  pirkt

Sveicam Arnoldu Auziņu!

Šī gada 3. maijā Rīgas pilī žurnālistam, dzejniekam un apgāda "Jumava" vairāku grāmatu autoram Arnoldam Auziņam svinīgi pasniedza augstāko valsts apbalvojumu Triju Zvaigžņu ordeni.
Fotogrāfijas autors: Valsts prezidenta kanceleja, Gatis Bergmanis.

Sveicam Gati Krūmiņu

Sveicam Vidzemes Augstskolas rektoru un grāmatas "Latvijas Tautsaimniecības vēsture" sastādītāju Gati Krūmiņu ar apbalvojumu "Laiks Ziedonim 2017" nominācijā "Taureņu uzbrukums", kuru piešķir zinātniekam, kuram ir doktora grāds un kurš ir aktīvs pētniecībā kādā no nozarēm, kur Latvijā tiek piešķirts doktora grāds.

Jukums Vācietis, Uldis Ģērmanis "Pa aizputinātām pēdām"

Jukuma Vācieša apcerējums “Latviešu strēlnieku vēsturiskā nozīme”, kas ir šīs grāmatas pamatā, sarakstīts īsi pēc Krievijas pilsoņu kara beigām un pirmoreiz iznāca Pleskavā 1922. gadā. Tam bija lemts kļūt par aizliegtu grāmatu divkāršā nozīmē. Padomju Savienībā tā krita nežēlastībā un, jādomā, tika iznīcināta Staļina vadītajā vēstures viltošanas periodā. Savukārt Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, atskaitot nedaudzas personas, apcerējums plašākām lasītāju aprindām nebija pieejams.
Papildināts ar Ulža Ģērmaņa trimdā tapušiem komentāriem un priekšvārdu, pulkveža Jukuma Vācieša darbs ir interesanta liecība par ļoti svarīgu laikmetu. Tāpēc latviešu vēsturnieku un sabiedrības interesēs ir paglābt no iznīcības šo reto un savulaik gandrīz jau zudušo grāmatu.

 Cena 11.98 Eur  pirkt