Grāmatnīca JumavaApgādā "Jumava" iznākušās Timotija Snaidera grāmatas "Par tirāniju" prezentācija Okupācijas muzejā

Vakar Okupācijas muzejā norisinājās populārā amerikānu vēsturnieka Timotija Snaidera grāmatas "Par tirāniju" prezentācija, kas bija pulcējusi plašu interesentu loku. Autors īsumā pavēsrtīja būtiskāko par grāmatu, kā arī atbildēja uz žurnālistu un klātesošo jautājumiem.

Izākusi Timotija Snaidera grāmata"Par tirāniju"

Timotijs Snaiders, viens no pazīstamākajiem mūsdienu vēsturniekiem, šoreiz dod padomus nākotnei — tiem, kas par spīti tehnoloģiju un populisma izaicinājumiem arī nākotnē vēlas dzīvot brīvā un demokrātiskā sabiedrībā. Tomēr šīs grāmatas uzdevums nav kādu satraukt — drīzāk nomierināt, lai parādītu, ka problēmas un izaicinājumi ir pārvarami, ja spēsim mācīties no vēstures. Analoģijas starp 20. gadsimta politiskajām kataklizmām un mūsdienu problēmām kādam var šķist pārspīlētas. Tomēr daudzviet, arī Latvijā, pagājušā gadsimta pieredze joprojām nav pilnībā apjēgta — un tas padara mūs uzņēmīgus pret vēstures atkārtošanos. Ivars Ījabs Politologs, LUAsoc. Prof.

Tima Snaidera katehisma divdesmit baušļi ir vēstures mācība mūsdienām. Tie balstās Snaidera iespaidīgajā 20. gadsimta Eiropas lielo tirāniju vēstures analīzē. Lai gan rakstīti mūsdienu ASV kontekstā, tie ir universāli. Tie brīdina, ka pat stipra demokrātija var kļūt par varas uzurpatoru upuri, ja tauta tos aizmirst vai neievēro. Snaidera baušļi tikpat svarīgi mums, kas tirānijas piedzīvoja, pārdzīvoja un izdzīvoja. Mums ir pieredze, bet mācīties arī mums nekad nav par vēlu, lai atkal nebūtu par vēlu.Prof. em. Dr. Valters Nollendorfs Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdis

Edvīns Tauriņš "Rožlaukums" dzeja un liriskas noveles grāmatas atvēršanas svētki

Svētdien 15. oktobrī Liepājā Latviešu Biedrības namā tika prezentēta Edvīna Tauriņa grāmata "Rožlaukums", kurā apkopota dzeja un liriskas noveles.
Autora spalvai pieder Izd. stāstu krāj. «Doņu paklājs» (1975),«Diena ar kaiju» (1981), «Vējš, vēl lielāks vējš» (1993), rom. «Grēcinieka sirdspuksti», dzejoļu krāj. «Zvīņu katedrāle» (abi 1998). Labākajos darbos tiek atklāti psiholoģiski motivēti, kolorīti raksturi...

Augusts Deglavs "Rīga" 2. daļas "Labākās famīlijas" 1. sējums

Apgādā "Jumava" iznācis Augusta Deglava “Rīga” II daļas “Labākās famīlijas” 1. sējums

Augusta Deglava kultūrvēsturiskais romāns “Rīga” ir Vērtība vairāku aspektu dēļ. Pirmkārt, tas ir apjomīgs laikmeta liecinieks: 19. gs. 60.–90. gadu Rīga, tās plašais sabiedrības spektrs un, galvenais, jaunās latviešu inteliģences veidošanās un tās nozīmes palielināšanās, pieaugot latviešu īpatsvaram lielpilsētā. Otrkārt, romānā rodam apstiprinājumu, ka 19. gs. 2. pusē notiek nacionālās pašapziņas meklējumu un atradumu paradigmu maiņa: no folkloras, latviskās mentalitātes un dzīvesziņas apcirkņiem lauku vidē tā mērķtiecīgi ietiecas pilsētvidē un turpina latviskās garamantas veidošanās procesu jau sarežģītākos apstākļos — daudznacionālajā Rīgā. Treškārt, romānā sastopam plašu vēsturisku personību un reāliju galeriju. Romāns — Rīgas un latviešu kultūrvides panorāma, kas fascinē un ir Vērtība arī 21. gadsimta Rīgas un tās sabiedrības kopainā.

Literatūras laikraksta “KonTEKSTS” galvenā redaktore, Dr. philol. Sandra Ratniece

Nācijai grūtos brīžos A. Deglava “Rīgā” var atrast instrukcijas par to, kā rīkoties. Latviešu tautas atmodas gados, kad man kā Latvijas Vides aizsardzības kluba viceprezidentam nācās vadīt daudzas pretošanās akcijas pret komunistiem un Padomju armiju, piemēram, Zvārdes poligona atbrīvošanu, pirmo pretkomunistu mītiņu Latvijā un daudzus citus pasākumus, vienmēr romāna “Rīga” visas trīs grāmatas bija noliktas grāmatplauktā “rokas stiepiena attālumā”. Ja apjuku un nezināju, kā rīkoties, izlasīju, kā latvieši rīkojās līdzīgās situācijās laikā, kad radās Latvijas nācija — jo uz šīs pasaules viss atkārtojas.

Rakstnieks un kinoproducents Pāvils Raudonis

Jau 16. oktobrī apgāds "Jumava" aicina uz Timotija Snaidera"Par tirāniju" grāmatas prezentācijas pasākumu

Jau 16. oktobri apgāds "Jumava" aicina uz Timotija Snaidera"Par tirāniju" grāmatas prezentācijas pasākumu, Okupācijas muzeja 2. stāva zālē plkst.15:00. Būs iespēja klātienē tikties ar pašu autoru Timotiju Snaideru, kā arī iegādāties grāmatu par īpašu cenu.

Imants Bunkšs "Māja niedrājā" prezentācija

Vakar Latvijas Dabas muzejā "putnu nedēļas" ietvaros notika apgādā "Jumava" iznākušās Imanta Bunkša otrās grāmatas "Māja niedrājā" prezentācijas pasākums, kura ietvaros bija iespējams noskatīties arī Latvijas Dabas fonda pārstāvju veidoto filmu "Divi ezeri viens dumpis".

Apgādā "Jumava" iznācis apjomīgs pētījums "Latviešu rotas - saktas no senatnes līdz mūsdienām"

Apgādā "Jumava" iznācis apjomīgs pētījums "Latviešu rotas  - saktas no sentanes līdz mūsdienām" grāmatas sastādītāja un teksta autore Raimonda Strode

Apgādā "Jumava" pašvaldību sērijā iznākusi grāmata "Nīkrāce cauri gadsimtiem"

Dzintra Liekmane "Nīkrāce cauri gadsimtiem"
Nīkrāce ir īpaša vieta, kurā atmiņas nesaistās tikai ar dzīvi cilvēka mūža garumā, tās iekodētas nākamajās paau-dzēs. Atverot šo grāmatu, jūs iepazīsiet sajūtas, ko iz-dzīvojuši nīkrācnieki vairāku gadsimtu garumā. Nīkrācē ļaudis ir kā Sudmalkalnu dižakmens ― savu vietu atradis, tas nav izkusti-nāms, bet pasaule tā vērtību apzinās. Šodiena prasa nesaudzīgu dzīves ritmu, tādēļ tik ļoti svarīgi atvēlēt laiku sev. Lappuse aiz lappuses jūs atvedīs uz vietu, kurā gribēsies atgriezties, lai vēs-tures vērtības padarītu mūs stiprus šodienā.

Skrundas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece

Lizetes Pugas grāmatas "Veselīgi našķi bērniem" prezentācijas pasākums

11. oktobrī "Ģimenes restorānā Hercogs" ģimeniskā atmosfērā notika Lizetes Pugas - uztura speciālistes, pazīstamās dietoloģes Lolitas Nemanes skolnieces, grāmatas "Veselīgi našķi bērniem" atvēršanas svētki.

Luānas Loinertes grāmatas "Filadelfija Imants Mežaraups dzīvē un mūzikā" prezentācijas pasākums

In memoriam. Imants Mežaraups - 59, komponista, pedagoga, diriģenta Imanta Mežaraupa atceres pasākums, kura ietvaros tika prezentēta arī Luānas Loinertes grāmata "Filadelfija Imants Mežaraups dzīvē un mūzikā" Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas konferenču zālē.