Joomla!Mācību materiāls bērniem "Iepazīsti ciparus un mācies skaitīt!"

Mācību materiāls "Iepazīsti ciparus un mācies skaitīt" turpinājums materiālu sērijai: "Iepazīsti latviešu ornamentus!", "Iepazīsti Latvijas dārzeņus!", "Iepazīsti Latvijas zīdītājus!", "Iepazīsti Latvijas ēdamās ogas, augļus un riekstus!".
 Cena 4.49 Eur  pirkt

Olga Žuravļova "Runcis Brencis un pelēns Ēcis"

Vasara ir klāt! Runcis Brencis un pelēns Ēcis steidz to izbaudīt. Viņi svin Līgo svētkus, kopj dārzu, makšķerē un dara vēl daudz citus darbu.To tu uzzināsi, lasot par runča un pelēna piedzīvojumiem un krāsojot ilustrācijas. Olgas Žuravļovas ilustrācijas un teksts. Mācību līdzeklis pirmsskolas vecuma bērniem.
 Cena 2.61 Eur  pirkt

Izabella Filjoza "Bērns grib mani NOKAITINĀT"

Kā saprast, kas notiek ar bērnu vecumā no 6 līdz 11 gadiem? Bērnu nepaklausība dzen mūs izmisumā! Viņiem nav kur likt enerģiju, viņi negrib mācīties, trūkst pašpārliecības, septiņu gadu vecumā vēl slapina gultā... Varbūt pie vainas nav noteikumu neievērošana? Ja kliedzam un sodām savus bērnus, tas nozīmē, ka nepārzinām bērnu smadzeņu attīstību. Vienu dienu mazajam cilvēciņam ir vajadzīga brīvība, nākamajā viņš meklē patvērumu mātes apskāvienos. Nav viegli, audzinot bērnu, novilkt robežu starp "par daudz vai par maz". Bet viss vēl nav zaudēts! Vecāki var palīdzēt bērniem saglabāt ticību saviem spēkiem! Lasot šo grāmatu, kā arī tās pirmo daļu - "Bērns mani neklausa!", vecāki apgūs efektīvus audzināšanas ieteikumus, kas balstīti zinātniskajos pētījumos. Un dzīve kopā ar bērnu vecumā no sešiem līdz vienpadsmit gadiem atkal ienesīs ikdienā prieku! Ilustrējusi Anuka Dibuā.
 Cena 9.49 Eur  pirkt

Латвия навстречу 100-летию страны

В политическом аспекте XX столетие характеризуется стремлением латышcкого народа укрепить обретенную государственную независимость и освободиться от чужеземного господства. Три наиважнейших переломных пункта в истории Латвии XX столетия — 1918, 1940 и 1990–1991 годы — напрямую связаны прежде всего с возникновением  независимого государства, его утратой и, наконец, возрождением. В минувшем столетии Латвия 31 год была независимым государством и 69 лет — управляемой извне территорией, в том числе в начале столетия она 18 лет находилась в составе царской империи.   Книга «Латвия навстречу 100-летию страны» создана в результате сотрудничества пяти авторов (Д. Блейере,  И. Бутулис, А. Странга, А. Зунда, И. Фелдманис). В ней сделана попытка восстановить объективную картину истории Латвии в минувшем столетии. Большое внимание уделено развенчанию созданных нацистской и советской пропагандой мифов, которым противопоставлен четкий концептуальный подход к разъяснению сложных исторических коллизий. Все наиболее значительные исторические факты, события, явления и процессы рассматриваются в книге в контексте европейской истории и оцениваются сквозь призму национальных, демократических и либеральных ценностей.
 Cena 30.27 Eur  pirkt

Latīņu valodas gramatika

Latīņu valodas apgūšanas process ir liels izaicinājums, kas sola gan zināmas grūtības, gan vērtīgus atzinumu. Mācoties latīņu valodu, pamazām rodas sapratne, ka valoda ir liela vērtība, ka tā var būt kaut kas daudz vairāk nekā tikai saziņas līdzeklis, jo šī valoda iemāca tiekties pēc skaistuma, ko rada pareizais vārds pareizā vietā un pareizā izteiksmē.    
 Cena 19.28 Eur  pirkt

Iekšdedzes motori II

Grāmatā "Iekšdedzes motori  II" autors turpina izklāstu par iekšdedzes motoru uzbūvi un īpatnībām. Šajā izdevumā ietvertas tādas nozīmīgas tēmas kā izplūdes gāzes un toksisko komponentu samazināšanas iespējas, motora daļu un mehānismu tehniskā stāvokļa noteikšana un remonts, darbības rādītāju uzlabošana atmosfēriskiem motoriem, kompresori, turbokompresori u.c. Grāmata būs noderīga tiem, kas interesējas par automobili ne tikai kā par ikdienas darba neatņemamu sastāvdaļu, bet vēlas nopietnāk apgūt iekšdedzes motoru uzbūvi un darbības principus.    
 Cena 11.57 Eur  pirkt

Dienasgrāmata 5.-9. klasei

 Gatavojoties skolaas gaitām, iepriecini bērnus, dāvājot tiem dienasgrāmatu ar iedvesmojošajiem brāļiem Dukuriem!  
 Cena 1.99 Eur  pirkt

Valdorfa pedagoģija

Zviedru valdorfpedagogs Franss Karlgēns uzskatāmi un pamatīgi iepazīstina lasītājus ar valdorfskolas uzbūvi no 1. līdz 12. klasei un valdorfpedagoģijas pamatprincipiem. Lasītāji uzzina par šīs pedagoģijas iedibinātāja Rūdolfa Šteinera dzīvi un darbību.
 Cena 3.66 Eur  pirkt