Joomla!Latīņu valodas gramatika

Latīņu valodas apgūšanas process ir liels izaicinājums, kas sola gan zināmas grūtības, gan vērtīgus atzinumu. Mācoties latīņu valodu, pamazām rodas sapratne, ka valoda ir liela vērtība, ka tā var būt kaut kas daudz vairāk nekā tikai saziņas līdzeklis, jo šī valoda iemāca tiekties pēc skaistuma, ko rada pareizais vārds pareizā vietā un pareizā izteiksmē.    
 Cena 19.28 Eur  pirkt