Joomla!“Gunāra Priedes dzīve un darbi: 1959-1968”

Otrajā kopoto rakstu sējumā “Gunāra Priedes dzīve un darbi: 1959-1968” sastādītāja Dr. art. Ieva Struka apkopojusi lugas, rakstus par arhitektūru, dramaturģiju, teātri, kultūras vēsturi, izcilām personībām un rakstnieka korespondenci. Šajā sējumā iekļautas deviņas Gunāra Priedes lugas, no kurām sešas līdz šim nav publicētas. Apkopotais materiāls atklāj mākslinieka traģisko likteni padomju laikā, kad pēc lugas “Smaržo sēnes” uzrakstīšanas 1967. gadā Gunārs Priede vairs nedrīkstēja būt vajadzīgs ne teātriem, ne lasītājiem, kļūstot par vienīgās aizliegtās latviešu lugas autoru. Tas ir Gunāra Priedes ražīgākais un kvalitatīvākais lugu rakstīšanas laiks. Jaunākās paaudzes lasītājiem grūti būs saprast augstākās varas pārmetumus, ka dramaturgs atļāvies ironizēt par nomenklatūras darbinieku dzīvi un “tradīcijām”. Laikabiedru sarakste, Partijas arhīva un Valsts arhīva materiāli atklāj tā laika traģiskās kolīzijas.

Šajā sējumā, līdzīgi kā pirmajā, ir saglabāts hronoloģiskais princips - katru dzīves gadu ievada hronika, kas parāda laikmetu, kādā dzīvojis Gunārs Priede un viņa laikabiedri.

 
 Cena 21.85 Eur  pirkt