Joomla!Kas ir Latvija? What is Latvia?

Sastādītāji/Compilers Aivars Siliņš, Anita Siliņa. Tulkotājs/Translator Valdis Bērziņš. Grāmatā apkopotas īsas ziņas par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi, ievērojamākajām personībām, sasniegumiem, tūrisma vietām un kultūras notikumiem. Šeit atradīsiet faktus par dziļāko ezeru, pirmo latviešu grāmatu, teātra izrādi un mākslas filmu, starptautiskajiem festivāliem, ievērojamākajiem sportistiem un Latvijas pilsētām.

The book contains key data on Latvia's geography, history, people, considerable achievements, sights and cultural events. It also offers information about Latvia's deepest lake, the first Latvian printed book, theatre performance and film, international festivals, greatest sportists and towns.

 
 Cena 2.97 Eur  pirkt